Hľadanie pokoja

Deň 1 z 7 • Čítanie na dnes

Zamyslenia

V pokoji s Bohom

A nielen to, ešte sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz obsiahli zmierenie. (Rimanom 5,11)


Hľadanie pokoja je niečo, do čoho sa môžeme pustiť pre seba a sami za seba. Pokoj môžeme nájsť na mnohých miestach. Či to budú kúpele, telocvičňa alebo akékoľvek miesto, kde môžeš relaxovať, je dobré byť zameraný na hľadanie potrebného útočiska. 


Slovo útočisko pochádza z latinského sanctus, čo znamená posvätný alebo svätý. V našom hľadaní pokoja musíme byť opatrní, aby sme nezabudli na to, čo je posvätené. 


Náš vzťah s Bohom bol zmierený cez Ježiša. Ježiš nás priniesol do žijúceho vzťahu s Otcom, dovoľujúcim nám volať sa priateľmi Boha. 


Ako vo všetkých významných priateľstvách, potrebujeme byť pre tento vzťah úprimní a citliví, aby sa prehlboval. Choď k Bohu s vecami, ktorých sa potrebuješ vzdať, hľadajúc Jeho láskyplnú láskavosť, aby ti dal pokoj. Popros Ho, aby ťa ďalej formoval do podoby Krista.


Africké príslovie


Ukáž mi svojho priateľa a ja ti ukážem tvoju povahu. ~ Africké príslovie


Konaj: 

Porozprávaj sa s jedným z tvojich najlepších priateľov a povedz, čo si ceníš na jeho priateľstve. Po tomto rozhovore sa zamysli nad tým, ako môžeš vytvoriť podobný vzťah s Bohom, pretože On ťa nazval priateľom.