Biblický pohľad na sociálnu zmenu

Biblický pohľad na sociálnu zmenu

5 dní

Mnohé kresťanské skupiny sa zaoberajú spĺňaním duchovných alebo fyzických potrieb. Aké by mali byť naše priority ako kresťanov? Čo sa môžeme z Biblie na túto tému naučiť?

Vydavateľ

Chceli by sme sa poďakovať Tearfund za poskytnutie tohto plánu. Pre viac informácií prosím navštívte: http://www.tearfund.org/yv

O vydavateľovi

Vyše 50000 dokončení