Každodenné hľadanie Božieho srdca - Múdrosť

Každodenné hľadanie Božieho srdca - Múdrosť

5 dní

Každodenné hľadanie Božieho srdca je päťdňový plán čítania, ktorého cieľom je povzbudiť, vyzvať nás a pomôcť nám na ceste každodenného života. Ako povedal Boyd Bailey, „Hľadaj Ho, aj keď sa na to necítiš alebo keď si príliš zaneprázdnený, a On odplatí tvoju vernosť.“ Biblia hovorí: "Blahoslavení, ktorí zachovávajú jeho ustanovenia a hľadajú ho celým svojím srdcom." Žalm 119,2

Vydavateľ

Radi by sme poďakovali Boydovi Baileyovi spolu s Wisdom Hunters za poskytnutie tohto plánu. Pre viac informácii, prosím, navštív: https://www.wisdomhunters.com/

O vydavateľovi

Vyše 250000 dokončení