Smrť

7 dní

Smrť je niečo, s čím sa každý počas života musí vysporiadať. Vyvstáva toľko otázok, ktoré nami dokážu do hĺbky otriasť. Tento sedemdenný plán Vám dá stručný pohľad do toho, čo Biblia hovorí o nájdení sily a útechy v našej smrteľnosti.

Vydavateľ

Tento plán vytvorilo Life.Church

O vydavateľovi

Vyše 100000 dokončení