Schopnosť: Študentské vodcovstvo

Schopnosť: Študentské vodcovstvo

5 dní

Boh vás povolal robiť veľké veci. Nie keď budete starší, ale hneď teraz. Tento plán Vám dodá odvahu a ukáže Vám, ako sa postaviť a viesť, práve teraz a práve tam kde sa nachádzate. Boh Vás môže použiť úžasnými spôsobmi. Otázka znie - dovolíte mu to?

Vydavateľ

Ďakujeme spoločenstvu Switch, LifeChurch.tv za vytvorenie tohto plánu. Pre viac informácií navštívte prosím: www.lifechurch.tv

O vydavateľovi

Vyše 250000 dokončení