Zneužívanie

7 dní

Nikto si nezaslúži zneužívanie. Boh Vás miluje a túži po tom, aby ste prekvitali a bolo o Vás dobre postarané. Žiadna chyba, žiadny nedostatok, žiadne nepochopenie by nikdy nemalo byť riešené fyzickým, sexuálnym či emocionálnym zneužitím. Tento sedemdňový plán Vám pomôže porozumieť, že Boh chce spravodlivosť, lásku a spokojnosť pre každého jedného človeka.

Vydavateľ

Tento plán vytvorilo Life.Church

O vydavateľovi

Vyše 100000 dokončení