#Jesus - Daily Devotionals

#Jesus - Daily Devotionals

40 Dagen

Al eeuwenlang wordt de tijd voor Pasen gezien als een tijd om je bewust te richten tot Jezus. Ga de komende zes weken op zoek naar een leven samen met Jezus! Door verschillende toegangen tot God te ontdekken, ontrafelen we wat het geheim is achter de fantastische belofte: “ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid” (Jezus).

Publisher

We willen graag ICF Movement bedanken voor dit Plan. Voor meer informatie, kijk op: www.icf.church/jesus

About The Publisher

Over 7500 completions