YouVersion Logo
Search Icon

De VoorruitSample

De Voorruit

DAY 1 OF 5

De wereld buiten je truck

Veel truckers overnachten in hun truck en voor hen is de truck hun thuis, daarom zijn ze vaak aangekleed met gordijnen, raamversieringen, verlichting, vlaggetjes en noem het maar op.

Hun truck is hun veilig onderkomen en met name 's nachts wanneer ze hun slaap nuttigen op een parking of ergens alleen staan op een verlaten industrieterrein en geen zicht hebben op wat er om hun truck en lading gebeurd. Meestal gebeurt er niets, maar op parkings of verlaten industrieterreinen wordt weleens gedeald, gehandeld, vluchtelingen die in de vracht klimmen, je kan beroofd worden of ergere dingen, kortom wanneer de gordijnen open gaan en er niets gebeurd is, dan is het een goed begin van de dag.

Zelf sta ik regelmatig op zo'n plek en heb één van bovenstaande meegemaakt, dus 's morgens dank ik Hem voor zijn bewarende hand over die nacht. Vaak begin ik de dag met een stukje te lezen uit zijn Woord en daarna start ik de motor en kan ik met blijdschap de dag beginnen en hopen we dat God ons weer kan gebruiken voor zijn dienst.

Zo mag je weten dat God zijn Engelen gebied om over jou te waken als jij in de truck ligt te slapen en dan mag er rondom jou truck van alles gebeuren, maar Hij zorgt voor hen die Hem vrezen. De volgende dag mag je weer je blik door de voorruit heen op de Weg gericht houden en Hij zal je leiden.

Maar even terug naar die donkere nachten in je cabine op de parking, juist in die momenten wanneer je zo'n onbehaaglijk gevoel, angst, onzekerheid of twijfel hebt, richt dan je blik op Jezus. Bid, lees, zing of bel een broeder, zuster of je collega’s van Truckplus, maar weet dat je in zijn handen veilig bent.

David zegt in Psalm 56:12 (HSV): "Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou de mens mij kunnen doen?"

In Jesaja 41:10 (HSV) zegt God tegen Jakob: "Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt." Hier laat God Jakob zien hoe groot en ontzagwekkend God is. Lees het hele hoofdstuk van Jesaja 41 maar eens. Besef dat Jakob ook fouten heeft gemaakt, zo heeft hij zijn vader Izak bedrogen toen hij zich als Ezau voordeed en je leest dat hij vaak zijn eigen plan trok totdat hij worstelde met God of een engel en Jakob aan zijn heup werd geraakt en toen was hij kreupel, vanaf dat moment moest hij wel op God vertrouwen.

Herken je dit ook in jou leven?

Je gaat naar de kerk, je zingt in het koor, je speelt in de band of je hebt een taak in jullie gemeente. Maar je hebt geen relatie met Jezus, omdat je "iets" achterhoudt. En zelf vind je dat het wel goed gaat met je geestelijke leven, maar je geeft het stuur van je leven niet volledig aan God, je wilt zelf nog te graag je leven besturen, net zoals Jakob.

God kan pas iets met je doen als je Hem ook de ruimte in je hart geeft!

Dus geef heden het stuur van je leven aan Jezus en laat Hem je leven leiden en volg Hem door je voorruit van je leven, wacht er niet mee. Geloven is ook DOEN.

Ik wens je een goede reis en Gods zegen.

Day 2

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy