Paglakad Kasama Ni Hesus (Paglago)

Paglakad Kasama Ni Hesus (Paglago)

7 Mga araw

Ang yugto ng buhay ng bawat nilalang ay nagsisimula mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. Ganito rin maihahambing ang ating espirituwal na kalagayan bilang mga mananampalataya. Ang pananampalataya, pananaw, at paraan ng pag-iisip ng mga mananampalataya ay dapat na wasto at husto sa gulang. Iyon ang dahilan kung bakit ang "paglago" ay isang kawili-wiling paksa ng pag-aaral.

Publisher

http://www.bcs.org.sg

About The Publisher