YouVersion Logo
Search Icon

Keuzes maken met GodSample

Keuzes maken met God

DAY 1 OF 7

Gods keuze voor jou

Voor welke keuze je ook staat, het is belangrijk dat je doet wat God tegen je zegt. Het is Gods belofte dat je als volgeling van Jezus, zijn stem kunt verstaan. "Mijn schapen horen mijn stem, Ik ken ze en ze volgen Mij" (Johannes 10:27).
Maar soms heb je te veel herrie om je heen, of in je, zodat je Gods richting niet goed kan volgen.

Mirjam en Aäron, de broer en zus van wereldleider Mozes, trokken bijvoorbeeld het leiderschap van de door God aangestelde leider Mozes, in twijfel. God werd boos en Hij zette zijn belofte tijdelijk op pauze. Gods belofte was dat het complete volk Israël in het beloofde land zou komen. Maar Mirjam moest eerst in het reine komen, zich bekeren en daarna kon het volk pas verder trekken. De overvloedige toekomst van God in. Dit lees je in Numeri 12.

Jij wilt Gods toekomst in.

Je wilt dat jouw keuzes Gods keuzes zijn, toch?

Laat God je hart ontdekken, bekeer je van de troep en ontdek wat Gods beloftes zijn voor jou. Die beloftes ontdek je door dagelijks met Gods Geest te leven en je te laten vullen met de woorden uit de Bijbel.

God heeft een mooie toekomst voor jou.

Twee vragen aan jou:

  1. Wat is Gods belofte voor jou?
  2. Waarvan wil jij je bekeren?

Gebed:
"Vader, heilige en liefdevolle God. Ik prijs uw naam. Ik dank U voor uw overweldigende liefde. Ik dank U dat U spreekt. Ik dank U dat ik uw stem hoor en steeds beter leer begrijpen. Ik dank U dat ik mee mag in uw toekomst. Ik ben beschikbaar. Mijn hart ligt open voor U. Wat er ook in zit dat onreinheid meedraagt, breng het aan het licht. Ik bekeer mij van [noem waar je misschien nog aan vast zit]. Wijs mij uw weg. Heer ik volg U met alles wat ik heb. In Jezus' naam, amen.’’

Day 2

About this Plan

Keuzes maken met God

Hoe maak je keuzes samen met God? Hoe groot of klein jouw keuze ook is, ontdek hier de zeven lessen die Jozua en Kaleb geleerd hebben. Deze twee verspieders hebben ondanks alle tegenstand, toch de beloftes van God verv...

More

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy