Discipelschap & radicale vergeving

Day 1 of 4 • This day’s reading

DevotionalJezus zit op het strand met zijn discipelen. Zoals zo vaak genieten ze van een BBQ samen - wat brood, vis natuurlijk, vuurtje. Toch is het deze keer wat anders. Iedereen is wat stiller. De discipelen hebben Jezus zien lijden. Sterven. Ze zijn bij zijn graf geweest.

Zeker, ze weten ook dat Hij is opgestaan en het is nu al de derde keer dat ze elkaar ontmoeten. Deze keer dus op het strand. De laatste keer dat ze samen aten, voor dat dit allemaal met Jezus gebeurde, hadden ze nog een grote mond. Zij zouden wel strijden, ze zouden met Hem de dood ingaan. Ze zouden Hem beschermen. Ze wilden met Hem regeren. Het plaatje van het Koninkrijk van God had er voor hen zo mooi uitgezien - en om eerlijk te zijn was het vies tegengevallen.

Nu op het strand dus. En na een paar visjes richt Jezus zich tot Petrus. Petrus, stoer, grote mond, altijd vooraan. Hij had om het hardst geroepen dat hij wel voor Jezus in zou staan. Als iedereen weg zou gaan zou hij blijven. En ja, dat was allemaal iets anders gegaan. Waar hij eerst nog wel achter Jezus aan was gegaan - tot in het hol van de leeuw: het huis van de hogepriester - had hij daar Jezus verraden. Niet één, niet twee, maar drie keer. Glashard. En Jezus had hem aangekeken.

Ook nu kijkt Jezus Petrus aan en stelt hem dan drie keer de vraag “Petrus, houd je van Mij?”. In het Nederlands zien al deze vragen er hetzelfde uit, maar in de oorspronkelijke tekst zie je dat Jezus in zijn vragen verschillende vormen van ‘houden van’ gebruikt. Dat maakt de eerste vraag heel indringend, maar Petrus durft zich niet meer zo stellig uit te spreken. Hij antwoordt Jezus steeds met een zwakker woord. Zoek het verschil maar eens op tussen de vraagstelling van Jezus en de antwoorden die Petrus geeft. En dan zie je dat Jezus naar Petrus toekomt, zijn woorden overneemt en genadig is.

Waar is nu de veeg uit de pan? Waar is het terechtstellen? Waar zijn de duidelijke woorden? Waar is de gerechtigheid?

De Gerechtigheid is voldaan op het kruis. Tussen het moment dat Petrus Jezus verloochende en het moment hier op het strand. Die vreselijke gebeurtenis op het kruis. Daar is gerechtigheid voldaan. En nu is er vergeving voor Petrus. Dat is radicaal. Jezus had alle recht om Petrus te veroordelen, de relatie te verbreken, boos te zijn, noem het maar op. Maar Jezus laat de weg van herstel zien, geeft Petrus vertrouwen en laat hem dichtbij komen.

Nog een mooi detail. Als ik in de schoenen van Jezus had gestaan had ik Petrus minimaal 1 jaar proeftijd gegeven. Weer aangesteld op een plek waar hij niet veel kwaad zou kunnen. Iedereen zou wel even weten dat Petrus een flinke misstap had begaan en hij zou het zelf ook nog wel een tijdje voelen. In Johannes 21 staat steeds tussen de vragen van Jezus de mooie zin: “Weid mijn lammeren”. Serieus Jezus? Geeft U Petrus een plek bij de lammetjes? Daar waar kwetsbaarheid is? Maakt U hier niet een grote fout? Is dit wel verantwoord?

Jezus herstelt Petrus in ere. Geeft hem zijn bediening terug. Schaamte maakt ruimte voor eer. Daar waar Petrus kwetsbaar was mag hij nu gaan zorgen voor wat kwetsbaar is. Wat een prachtig voorbeeld geeft Jezus hier.

Neem de volgende vragen eens mee om over na te denken:

  • Heb jij de radicale vergeving van Jezus ervaren in jouw leven?
  • Wat voor impact heeft dat op de relaties met mensen om je heen?

Gebed:

  • Dank de Vader voor zijn vergeving.
  • Dank de Zoon voor zijn geweldige werk aan het kruis.
  • Dank de Heilige Geest voor zijn werk in en door jou heen.