YouVersion Logo
Search Icon

Plan Info

Elke Goede Gave: een 5-daags AdventplanSample

Elke Goede Gave: een 5-daags Adventplan

DAY 1 OF 5

# Hoop en goed leven Wat maakt het leven goed? De wereld vertelt ons dat het gaat om wat er in je mooi ingepakte kerstcadeautjes onder de kerstboom zit. De wereld zegt dat het gaat om de spectaculaire feesten, het eten en de drukte van de feestdagen. En in de kersttijd worden we meegesleept op de manier waarop de wereld de leegte en gebrokenheid van het leven probeert te vullen: met de drukte van de feestdagen. Dit zijn natuurlijk ook best mooie dingen, maar ze zijn niet de basis van een echt goed leven. Het goede leven komt met hoop Hoop wordt deel van je leven, niet door kerstlichtjes en cadeautjes, maar met de aankondiging van een baby in een kribbe. God gaf ons het geschenk van hoop in Christus en daarmee het echte goede leven. Dit goede leven betekent niet dat er geen verlies, rouw, problemen of uitdagingen zijn, maar het betekent dat we het leven ten volle ervaren met een hoop die ons helpt vasthouden aan dat wat echt goed is. Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en Zijn woorden klinken vandaag: “Ik ben gekomen, opdat zij leven en overvloed hebben.” (Johannes 10:10, HSV) Hoop ontvangen en hoop geven. Dat is de sleutel tot een goed leven. Laten we ons deze adventstijd, oefenen in wijsheid en ons niet laten afleiden door alle feestelijkheden. Zodat we niet gaan denken dat dat is waar een goed leven uit bestaat. Laten we samen stilstaan bij het echte goede leven. Het goede leven dat komt met hoop, en het goede leven dat hoop geeft. Jakobus 3:13 zegt, “ Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. ” Wijsheid en verstand zijn heel praktische instrumenten die we kunnen gebruiken om ons leven te focussen op de waarheid dat Jezus het is die échte hoop geeft. Ze ondersteunen ons in het maken van keuzes die ons helpen bij het goede leven. Wijsheid en verstand zorgen ervoor dat we tot actie overgaan en hoop uitdelen aan de wereld om ons heen. Wanneer wij ten diepste gaan begrijpen wat het betekent dat we hoop hebben ontvangen, dan groeit in ons aanbidding en nederigheid. Nederigheid, omdat hoop niet iets is dat wij zelf hebben en daarom aan anderen kunnen geven. Hoop kan alleen worden gevonden in Jezus – Gods geschenk aan ons. Het goede leven komt met hoop; hoop ontvangen en hoop geven. [IMAGE CONTENT] Clara leeft in de woestijn in Colombia en gaat naar het Compassion-project in de buurt waar ze woont. Dit meisje van 8 jaar begrijpt wat goed leven is. Clara vormt samen met haar moeder en haar twee kleine zusjes een gezin. Haar moeder heeft geen werk en worstelt om voor haar gezin te zorgen in een gebied waar maar weinig voedsel te vinden is. Door de pandemie zijn honger, nood en hopeloosheid alleen maar toegenomen. Toch antwoordde Clara toen Enis, pastor in de kerk bij het Compassion-project, aan haar vroeg wat hoop is: “Hoop betekent wachten tot mijn moeder thuiskomt met eten voor ons. En dat ik me blij voel als de kerk een voedselpakket bij ons thuis brengt.” Voor Clara betekent een goed leven dat ze hoop krijgt doordat er praktische hulp is, omdat anderen in wijsheid en nederigheid ervoor kiezen die te geven. Als we deze adventstijd samen optrekken en nadenken over een goed leven, laten we dan kijken naar mogelijkheden om het goede leven met anderen te delen. Gebed Vader in de hemel, U bent de Gever van hoop. Nu ik deze adventstijd instap, help me om stil te staan en dankbaar te zijn voor de hoop in Christus. Dat is waarom ik een goed leven heb. Laat aanbidding me aansporen om ook anderen hoop te geven, door mijn daden. Help me om uw liefde en hoop te delen in een wereld die zo wanhopig is op dit moment. In Jezus naam. Amen.
Day 2

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy