Vakna Upp Inför Guds Vilja För Ditt Liv

Vakna Upp Inför Guds Vilja För Ditt Liv

8 dagar

Mästaren har en plan för ditt liv och det är en bra plan – långt utöver allt du kan be om eller tänka dig. Så med denna tillförsikt kan vi börja vår resa med blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare – övertygade om att han som har börjat ett gott verk i oss också ska fullborda det till Kristi Jesu dag!

Publisher

Vi vill tacka CfaN Christ For All Nations för att ha tillhandahållit denna plan. För mer information, besök: http://www.cfan.eu/

About The Publisher