Vakna Upp Inför Guds Vilja För Ditt Liv

Day 1 of 8 • This day’s reading

Devotional

Har Gud verkligen en plan för mitt liv?


I början av 1500-talet arbetade en tjugofemårig konstnär och skulptör outtröttligt med hammare och mejsel på ett gigantiskt marmorblock. Andra konstnärer hade avvisat marmorblocket för att det hade defekter, så det förblev orört i flera årtionden innan den unga skulptören såg något vackert i det. När någon frågade honom varför han arbetade så hårt med det gamla stenblocket, svarade han: “För det finns en ängel i det marmorblocket som vill komma ut.” Nästan tre år efter att han påbörjat sitt arbete presenterade den unge konstnären Michelangelo sitt bestående mästerverk: en fem meter hög skulptur som idag är känd världen över som David.


Alla hantverkare kan intyga att innan ett mästerverk skapas existerar det i sinnet hos dess skapare. Innan det första penseldraget når målarduken, innan mejseln rör vid stenen, innan leran läggs på drejskivan, innan konstnären målar en tavla, formar en skulptur eller ett kärl av keramik, innan konstnären har något påtagligt att visa, har han först och främst en dröm. I konstnärens sinne ser han redan vad han kommer att skapa innan det existerar i den fysiska världen. Michelangelo såg något i det marmorblocket långt innan någon annan gjorde det. Andra konstnärer såg omöjliga defekter och brister, men Michelangelo såg ett mästerverk fångat i det avvisade marmorblocket och han arbetade flitigt för att frigöra det. 


Vår Gud är den störste konstnären! Tänk vilket ofattbart under hela skapelsen är, som även i sitt fallna tillstånd ger oss en liten glimt av dess skapares geni. I sitt eviga sinne såg han den minsta partikeln i varje detalj, medan det fortfarande inte fanns något. Tänk bara på det här: universums arkitekt talade och världen blev till genom hans ord, men han skapade Adam med sina egna händer och blåste in liv i honom med sin egen mun! Skapelsens krona är ett mästerverk, som utmärker sig eftersom det är ”handgjort” av den store Skaparen själv! Och Gud fortsätter att forma mänskligheten med sina egna händer. Psaltaren 139:13 säger: ”Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet.”(SFB15). 


Universums mästare, den evige, odödlige, osynlige, all vishets Gud, skapade dig med sina egna händer! Men innan han började väva ihop dig i moderlivet, såg han dig i sitt eviga sinne, in i minsta detalj. Och innan du ens föddes hade han en dröm för ditt liv. När han formade dig i moderlivet, kanske han sa: "Jag ska göra den här pojken till en mäktig och orädd man med mycket mod!", eller: "Jag ska göra den här lilla tjejen till en mäktig profet för sin generation!". Oavsett vad hans dröm för ditt liv kan vara, är en sak säker: Hans vilja för ditt liv är långt utöver vad du kan be om eller tänka dig!


 Gud har en plan för ditt liv och det är en bra plan – långt utöver allt du kan be om eller tänka dig.


Så med denna tillförsikt kan vi börja vår resa med blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare – övertygade om att han som har börjat ett gott verk i oss också ska fullborda det till Kristi Jesu dag!