YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

Vakna Upp Inför Guds Vilja För Ditt Liv

Vakna Upp Inför Guds Vilja För Ditt Liv

Mästaren har en plan för ditt liv och det är en bra plan – långt utöver allt du kan be om eller tänka dig. Så med denna tillförsikt kan vi börja vår resa med blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare – övertygade om att han som har börjat ett gott verk i oss också ska fullborda det till Kristi Jesu dag!

Vi vill tacka CfaN Christ For All Nations för att ha tillhandahållit denna plan. För mer information, besök: http://www.cfan.eu/

About The Publisher