Czego możemy się nauczyć od Mojżesza?

Day 1 of 4 • This day’s reading

Devotional

Jeśli chcemy, by nasze życie było spełnione, warto przyjrzeć się życiu Mojżesza i przyswoić sobie cztery ważne życiowe lekcje.


1. Dowiedz się, kim jesteś.


„Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go nazywano synem córki faraona”. Mojżesz urodził się jako Hebrajczyk, ale został wychowany przez córkę faraona jako Egipcjanin. Chociaż był przygotowywany na najwyższe stanowisko w królestwie faraona, wiedział, że Bóg powołał go, aby uwolnił i wyprowadził z Egiptu swój lud. Musiał podjąć decyzję: „Co chcę zrobić ze swoim życiem? Nie jestem tym, za kogo uważają mnie ci ludzie”. W pałacu miał do dyspozycji wszelkie wygody, o jakich mógłby sobie zamarzyć. Co ty byś zrobił? Mojżesz podjął słuszną decyzję, ale oznaczało to spędzenie następnych osiemdziesięciu lat życia na pustyni.


Każdy z nas musi uporać się ze swoją tożsamością. Wszyscy mamy głęboką potrzebę akceptacji tego, kim jesteśmy. Próba udawania kogoś, kim się nie jest, wytwarza silne napięcie, co szybko prowadzi do wrzodów żołądka. Mojżesz miał świadomość tej presji i postanowił przestać udawać. To wyzwalające, kiedy nie musimy odgrywać roli kogoś, kim nie jesteśmy i akceptujemy Boży plan dotyczący naszego życia.


Jak byśmy dziś pamiętali Mojżesza, gdyby pozostał na dworze faraona? Może jako mumię egipską w jakimś muzeum – a może wcale… Mojżesz dokonał jednak trudnego wyboru, a w świetle wieczności była to najlepsza decyzja. Ucz się od niego!