Mahalaga ang Pamilya Muna

Mahalaga ang Pamilya Muna

7 Araw

Ang isa sa mga pinaka-karaniwang problema sa mabilis na lipunan na ating tinitirhan ay kung paano magkakaroon ng balanse sa pagitan ng personal, pampamilya at propesyonal na buhay kung saan nais nating magwagi sa lahat ng mga aspeto na ito. Ito ay kadalasang lumilikha ng tensyon, hindi kailangang stress na nagreresulta sa pagkakaroon ng hindi malusog, at puno ng stress na trabaho at nagdudulot sa atin upang hindi maging produktibo. Ang paggamit ng propyetaryong 7F's Well-Being Model ay makatutulong sa atin upang isaayos ang ating buhay upang mapamahalaan ito nang mabuti at maging mga manggagawa at mapahusay ang ating mga relasyon sa pamilya.

Publisher

Pinasasalamatan namin ang Pamilya Muna Pilipinas Inc. sa pagbibigay ng babasahing gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, pakibisita ang: www.pamilyamunapilipinas.org

About The Publisher

Over 75000 completions