Podróż przez Ewangelię według św. Łukasza i Dzieje Apostolskie

DevotionalŁukasz przygląda się wielu najwcześniejszym naocznym świadkom życia Jezusa i tworzy swoją ewangeliczną narrację. Historia zaczyna się na wzgórzach Jerozolimy; starożytni prorocy Izraela głosili, że tam pewnego dnia sam Bóg zstąpi, aby ustanowić swoje Królestwo nad całą Ziemią. 

Pewnego dnia kapłan imieniem Zachariasz pełni służbę w świątyni jerozolimskiej i doświadcza wizji, która napawa go strachem. Pojawia się anioł i zapowiada, że jego żona urodzi syna. Jest to niezwykłe, gdyż jak pisze Łukasz Zachariasz i jego żona są bardzo starzy i nie mają dzieci. Poprzez ten szczegół Łukasz nawiązuje do opowieści o Abrahamie i Sarze, parze wielkich przodków Izraela. Oni również byli bardzo starzy i nie mieli dzieci, aż Bóg w cudowny sposób zesłał im syna, Izaaka, od którego zaczęła się cała historia Izraela. Łukasz sugeruje tu więc, że Bóg ma zamiar dokonać równie znaczącego czynu. Anioł mówi Zachariaszowi, by nadał synowi imię Jan. Mówi też, że to jego syna mieli na myśli izraelscy prorocy, gdy zapowiadali, że ktoś przybędzie, by przygotować Izrael na spotkanie z Bogiem, który zstąpi, by rządzić Jerozolimą. Zachariasz nie może w to uwierzyć i traci mowę do chwili narodzin Jana.

Ten sam anioł odwiedza również dziewicę imieniem Maria i przekazuje jej równie zaskakującą nowinę. Również ona ma w cudowny sposób zostać matką Syna, którego zapowiadali izraelscy prorocy. Anioł mówi jej, by nadała mu imię Jezus i że zostanie On królem jak Dawid i już na zawsze będzie rządził ludem Bożym. Dowiaduje się, że przez jej łono Bóg zwiąże się z ludzkością i że zostanie matką Mesjasza. I oto nagle Maria z dziewczyny z małego miasteczka staje się matką przyszłego króla. Zdumiona śpiewa pieśń o tym, jak zmiana jej pozycji społecznej wskazuje na ogrom przewrotu, jaki ma nastąpić. Poprzez jej Syna Bóg strąci z tronów władców i wywyższy biednych i pokornych. Bóg postanawia wywrócić cały porządek świata do góry nogami.