МАРК Евангелието от Марк

Devotional

Седмица 1 


Стих за научаване


“И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше. “


Марк 1:35