Zamyslenia - Curt A. Westman

Zamyslenia - Curt A. Westman

42 dní

Séria duchovných zamyslení je Curtove pozvanie na spoločnú prechádzku. Na stránkach Starej i Novej zmluvy spoznáš biblické posolstvo a zároveň aj to, že toto posolstvo zásadným spôsobom oslovilo a zmenilo predovšetkým jeho. Curt, ktorý 8 rokov pracoval ako riaditeľ organizácie Open Doors, ktorá pomáha prenasledovaným kresťanom, je vo svojich úvahách hlboko osobný.

Publisher

Ďakujeme Slovenskému evanjelizačnému stredisku (EVS) za poskytnutie tohto plánu. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://evs.sk

About The Publisher