YouVersion Logo
Search Icon

Zamyslenia - Curt A. Westman

Zamyslenia - Curt A. Westman

Séria duchovných zamyslení je Curtove pozvanie na spoločnú prechádzku. Na stránkach Starej i Novej zmluvy spoznáš biblické posolstvo a zároveň aj to, že toto posolstvo zásadným spôsobom oslovilo a zmenilo predovšetkým jeho. Curt, ktorý 8 rokov pracoval ako riaditeľ organizácie Open Doors, ktorá pomáha prenasledovaným kresťanom, je vo svojich úvahách hlboko osobný.

Ďakujeme Slovenskému evanjelizačnému stredisku (EVS) za poskytnutie tohto plánu. Ďalšie informácie nájdete na adrese: https://evs.sk

About The Publisher

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;