7 Cách Để Đổi Mới Tâm Trí Của Bạn

Day 1 of 7 • This day’s reading

Devotional

Bước Đầu Tiên


Hãy ngừng chờ đợi một phép lạ bên ngoài để thay đổi tâm trí của bạn. 


Hầu hết những phép lạ đó sẽ không bao giờ xảy ra cho đến khi bạn thoát khỏi sự hỗn độn trong tâm trí bằng cách lấp đầy nó bằng Lời Chúa. Việc đổi mới tâm trí sẽ không bao giờ diễn ra nếu ai đó tin vào lý do này: “Lý do tại sao tâm trí của tôi tiêu cực như vậy là bởi vì cuộc sống của tôi rất khó khăn.” Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng có lẽ lý do mà cuộc sống của bạn quá khó khăn như thế là vì tâm trí của bạn quá tiêu cực không? Bạn không thể nhận được những phép lạ trong cuộc sống của mình cách thường xuyên nếu tâm trí của bạn lúc nào cũng là một mớ hỗn độn. 


Hãy ngừng biến tâm trí của bạn thành một vỉa hè để ma quỷ lúc nào cũng có thể chà đạp, hãy biến nó thành môn đệ của Lời Chúa. Loại đất mà những con chim đến cướp đi hạt giống là đất dọc đường (xem Ma-thi-ơ 13:4). Đừng để ma quỷ dạo chơi trong tâm trí của bạn như đi trên vỉa hè, nếu như vậy thì Lời Chúa sẽ không có cơ hội mang đến sự thay đổi. Những con chim sẽ cướp đi hạt giống được gieo vào lòng bạn. 


Dân Y-sơ-ra-ên nghĩ rằng nhiều phép lạ sẽ làm thay đổi suy nghĩ của họ, nhưng hầu hết trong số họ đều đã ngã chết như là nạn nhân ở nơi đồng vắng, mặc dù họ đã chứng kiến nhiều phép lạ hơn bất kỳ thế hệ nào khác. Những người Pha-ri-si cũng tin vào lời nói dối tương tự, rằng nếu Chúa Jesus làm thêm một vài phép lạ, thì họ sẽ tin Ngài là Con Đức Chúa Trời. Bất chấp tất cả những việc siêu nhiên mà Chúa Jesus đã làm, bao gồm cả sự sống lại từ cõi chết, thì họ vẫn chưa chịu tin. 


Đừng hiểu lầm tôi, chúng ta cần phép lạ, nhưng chỉ phép lạ thôi là chưa đủ để thay đổi suy nghĩ của chúng ta nếu không có sự khiêm nhường và sẵn sàng biến Lời Chúa trở thành tiêu chuẩn cho cuộc sống của chúng ta. Hãy nhớ rằng, mặt trời làm tan băng cũng chính là mặt trời làm cứng đất sét. Phép lạ cũng giống như vậy – với những người khao khát Lời Chúa, phép lạ sẽ giúp gây dựng đức tin, nhưng đối với những người không chịu để cho Lời Chúa có thẩm quyền trên cuộc sống của họ, thì phép lạ sẽ không bao giờ là đủ. Nếu bạn ngừng đổ lỗi cho những suy nghĩ tiêu cực là do hoàn cảnh, thì Chúa sẽ bắt đầu làm việc trên bạn một cách đầy quyền năng.