YouVersion Logo
Search Icon

7 Cách Để Đổi Mới Tâm Trí Của Bạn

7 Cách Để Đổi Mới Tâm Trí Của Bạn

Rô-ma 12:2 Phao-lô nói đời sống được biến đổi là qua sự đổi mới tâm trí. Nhiều người nghĩ rằng khi đời sống được biến đổi, thì tâm trí sẽ được biến đổi. Điều ngược lại mới đúng. Khi chúng ta ra đời, cái đầu ra trước. Khi tâm trí thay đổi, đời sống sẽ được thay đổi. Hãy nhớ: tâm trí đi đâu, đời sống đi theo đó.

Chúng tôi xin cảm ơn Vladimir Savchuk đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.vladimirsavchuk.com

About The Publisher

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;