Je naaste liefhebben als jezelf

Devotional

Je naaste liefhebben is een opdracht van God


De Bijbel, vooral het Oude Testament, bevat veel geboden van God. Die hebben meerdere functies. De meest voor de hand liggende bedoeling van Gods wet is het sturen van menselijk gedrag. De Heere wil dat zijn volk zich op een bepaalde manier gedraagt. Een duidelijk voorbeeld zijn de ‘tien geboden’, een soort grondwet over onze relatie met God en met elkaar. Als mensen zich aan deze basisregels houden, zal de maatschappij veel beter functioneren dan wanneer iedereen simpelweg doet waar hij zin in heeft. Gods grondwet is een zegen.


Een tweede functie van Gods wet is om mensen inzicht te laten krijgen in het probleem van hun zondige hart. Zie Romeinen 3:20 (HSV): "Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde”. Wie oprecht probeert om Gods geboden te gehoorzamen, moet toegeven dat het hem niet lukt om aan Gods standaarden te voldoen. Zijn hart moet gereinigd worden van zonde — en dat is precies wat de Heere heel graag wil doen!


Als Hem gevraagd wordt wat de belangrijkste geboden zijn, noemt Jezus er twee: God liefhebben en je naaste liefhebben. Als je dat werkelijk doet, houd je je vanzelf aan alle andere geboden. Het is tenslotte onmogelijk om iemand lief te hebben en hem te vermoorden of om God lief te hebben en zijn Naam te misbruiken.


Het gebod om je naaste lief te hebben heeft, net als de andere geboden, deze dubbele functie om ons ‘het goede te laten doen’ en om ons bewust te maken dat we de Heilige Geest nodig hebben om ons te reinigen en te vernieuwen.


Neem een momentje de tijd om over je eigen leven na te denken in het licht van dit gebod. Heb jij de mensen om je heen lief? Welke aspecten van je leven hebben nog vernieuwing nodig?