Prediker

DAY 1 OF 56

Week 1

Welkom bij onze eerste week over het Bijbelboek Prediker.

Het lijkt erop dat veel christenen vandaag de dag veel meer tijd besteden aan het lezen van het Nieuwe Testament dan aan het Oude Testament. Maar alleen één helft van de Bijbel lezen is net alsof je eet uit maar één voedselgroep. Niets dan vlees zal leiden tot een aantal problemen. Enkel granen zal je lichaam onthouden van de voeddingsstoffen die het nodig heeft. We moeten het Oude Testament lezen. Waarom? Het antwoord vinden we in Romeinen 15:4. 

"Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden."

We beginnen deze week met het memoriseren van ons weekvers. Gods Woord is krachtig, laten we het onszelf eigen maken en uit ons hoofd leren, zodat we de strijd in ons denken mogen winnen. 

Vormen jullie een groep? Deel vandaag je bid- en dankpunten met elkaar. Neem de tijd om onze God en Vader, en Jezus Christus te aanbidden en te zoeken in gebed. 

Ben je bekend met onze studies? Dan weet je waar SOAP voor staat. 

S staat voor Scripture. Schrijf Gods Woord uit.

O staat voor Observations. Schrijf 1 of 2 dingen op die je opvallen.

A staat voor Application. Wat wil God tot jou zeggen vandaag?

P staat voor Prayer. Dank God voor wat Hij tot je spreekt en bid voor deze dag en de mensen om je heen.

About this Plan

Prediker

In deze achtweekse Love God Greatly studie over het boek Prediker, zullen onze vragen omtrent de betekenis van het leven, ons leiden naar Salomo’s wijze conclusie: als iemand betekenis, doel en tevredenheid in het leven ...

We willen Love God Greatly - Nederlands bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: https://www.lovegodgreatly.nl/

About The Publisher