YouVersion Logo
Search Icon

Félelem elleni vakcinaSample

Félelem elleni vakcina

DAY 1 OF 5

ERŐSÖDJ MEG!
Kivételes időket élünk. Soha nem tapasztaltam, hogy az egész világot ennyire megragadta volna a félelem és a bizonytalanság. A világi szakemberek éppúgy, mint Isten emberei azt mérlegelik, vajon mit jelenthet ez, miért történik, és mikor lesz vége? Én sem tudom az összes választ, de van néhány dolog, amit biztosan tudhatunk. Isten gyermekeiként elérhető számunkra Isten „minden értelmet meghaladó" békessége. Ez nem egy természetes békesség és nem is testi, hanem természetfölötti, amely túl van azon, amit elménkkel és intellektusunkkal fel tudnánk fogni. Ezt fontos megértenünk, mivel amire most szükségünk van, az nem még több információ - a hírcsatornák amúgy is bombáznak minket a negatív hírekkel. Amire szükségünk van, az valami olyasmi, ami a lényünk mélyére hatol, és megerősít minket belülről. Erre pedig egyedül az Isten Igéje képes.
Az elkövetkező 60 napban, Isten Igéjének időtlen, változhatatlan igazságával szeretném „bombázni" az elméteket és szíveteket. Hiszem, hogy az Ige, mint egy mennyei vakcina, védetté tesz titeket a félelemmel, az aggódással és a szorongással szemben. Ezek az igék igazak voltak a COVID-19 (koronavírus) megjelenése előtt, és igazak maradnak azután is, hogy túl leszünk rajta. De az ilyen pillanatokban, mint amikben most vagyunk, különösen is fontos emlékeztetni magunkat ezekre az igazságokra!
Sokan meginognak ezekben a napokban. Sokan kérdőre vonják Istent, és megkérdőjelezik Isten szavát, szeretetét és hűségét. Pedig pontosan ilyenkor kellene minden eddiginél szorosabban megragadni Istent! Eszembe jut egy párbeszéd, ami Reinhard Bonnke és egy beteg, szenvedő ember között zajlott le. A beteg elpanaszolta, hogy „hitkrízisben" van. Reinhard az alábbi választ adta: „Testvérem, a legrosszabb pillanat a mentőmellény levételére az, amikor éppen süllyedsz!" Ha szenvedsz, teljes erőddel kapaszkodj bele az Isten Igéjébe és igazságába - ez a te mentőmellényed! Jézus azt mondja a János 10:10-ben: „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek."
Az Úr itt világosan szembeállítja saját és az ördög eljövetelének célját. Sátán életünkre vonatkozó tervei szöges ellentétben állnak Isten terveivel. Mindenekfelett hiszünk ebben az alapvető igazságban: Jézus azért jött, hogy nekünk életünk legyen, még pedig bővelkedő életünk!
A Szentírás egészén végighúzódva láthatjuk Isten szeretetének megnyilvánulásait az emberiség felé, szavaiban és tetteiben egyaránt — és legkifejezőbben akkor, amikor letette az életét értünk a kereszten. Jézus szeret minket! Az Igéjét biztos Sziklaként adta nekünk, amire állhatunk. Amikor a tolvaj jön és támad minket, akkor rendíthetetlen bizalommal állhatunk Isten ígéretein.
Ami az embereket gyakran sérülékennyé teszi az ellenség támadásával szemben, az az Isten jóságában és az Ő igéjének igazságában való kételkedésük és hitetlenségük. Az immunitás ezzel szemben megvéd a sérülékenységtől, különösen a nem várt vagy veszélyes dolgokkal szemben. Az ördög tudja, hogy nincsen törvényes joga fölötted lopni, ölni és pusztítani, kivéve ha el tudja érni, hogy átadd neki az Isten gyermekeként Istentől neked adott hatalmadat. Az ördög hamis vádakkal, az igazság kiforgatásával, és különösen is a félelem elültetésével próbálja meg becsapni a tömegeket. A félelmet azért használja, mert az különösen hatékony a hit megingatásában. Végül azok, akik engednek a hitetlenségnek, segítenek neki szándéka véghezvitelében. Ha a Sátánnak sikerül elérnie egy embernél azt, hogy az Úrba vetett bizalmát feladja, azonnal kiszolgáltatottá válik a félelem, kételkedés és hitetlenség fertőzéseinek. Úgy válhatunk védetté ezekkel a támadásokkal szemben, ha megingathatatlan hittel ragaszkodunk Jézushoz és az Ő igéjéhez! Az előttünk álló napokban mélyebben megismerkedünk az igazsággal azért, hogy erősen megállhassunk minden támadásban, megerősítve magunkat abban a győzelemben, ami Jézusban az osztályrészünk.
Amikor valakit megfertőz egy kórokozó, és az illető túléli a betegséget, a szervezete megtanulja, hogyan küzdjön meg a fertőzéssel, és attól kezdve immunissá válik rá. Innen van az ismert mondás: „Ami nem öl meg, az megerősít.” Úgy gondolom, ez nagyon hasonlóan működik a szellemi életünkben is. Ahogy éljük az életünket, legyőzve akadályokat és nehézségeket, győzelmeket aratva, kéz a kézben járva Jézussal, egyre erősebbé válunk, szellemileg egyre ellenállóbbá és a hitben gyakorlottá. Ezért olyan fontosak az olyan időszakok, mint amikben jelen pillanatban is vagyunk. Gyakorló terepe lehet azoknak a még nagyobb harcoknak, amik a jövőben várnak ránk. Jeremiás ezt kérdezte: „Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban: ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?” (Jer. 12:5, Károli Gáspár fordítás)
Csatlakozz hozzám az elkövetkező 60 napban, és nézzünk szembe együtt a félelem nevű kórokozóval, és irtsuk ki magunkból az Isten Igéje védőoltásával! Használja Isten életünknek ezt a szakaszát arra, hogy a szívünkben minden eddiginél megingathatatlanabb bizalom épüljön fel Isten iránt.

About this Plan

Félelem elleni vakcina

Jelen pillanatban a világ nemcsak egyfolytában erről a halálos vírusról beszél, hanem láthatóan mindenki a saját bőrén is tap...

More

Köszönetet szeretnénk köszönetet mondani a CfaN Christ For All Nations számára e terv megvalósításáért. További információkért kérjük keresse fel: https://www.cfan.hu

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy