YouVersion Logo
Search Icon

Plan Info

#OpreisdoorLukas - Lukas 10: vrede brengen, recht doenSample

#OpreisdoorLukas - Lukas 10: vrede brengen, recht doen

DAY 1 OF 5

## Heel de wereld Tip voor je start met dit leesplan: lees iedere dag eerst de Bijbelteksten en daarna de overdenking. Jezus is nu echt op weg van Galilea naar Jeruzalem. In hoofdstuk 9 zagen we dat God Hem op de berg in zijn identiteit bevestigde: Hij is de Mensenzoon en de Messias. Dat was niet zomaar een momentje - het was de openbaring van Jezus. En dat verandert alles, was onze conclusie. Op het eerste gezicht lijkt dit verhaal een herhaling van zetten. Jezus stuurt opnieuw leerlingen voor zich uit, net als in het begin van hoofdstuk 9, zonder geld of spullen, overgeleverd aan de goedheid van mensen. Maar er zijn ook grote verschillen. Het zijn er geen twaalf meer, maar zeventig (of tweeënzeventig, afhankelijk van de vertaling). Ze moeten naar de plaatsen gaan waar Jezus van plan was heen te gaan. En ze moeten daar vrede brengen, de zieken genezen en zeggen dat het Koninkrijk hen bereikt heeft. Het zijn geen toevalligheden. Tot aan de 'berg' was Jezus' opdracht klein; telkens benadrukt Hij het niet verder te vertellen, telkens probeert Hij zich terug te trekken (lees bijvoorbeeld Lukas 9:10). Maar nu, na de 'berg', is de taak van Jezus openbaar geworden. Heel de wereld moet het weten en wel zo snel mogelijk! Daarom stuurt Jezus 70 leerlingen uit, evenveel als het aantal volken dat men toen dacht dat er op de wereld waren en evenveel als het aantal leiders dat Mozes, de eerste bevrijder van Israël, onder zich had. Daarom moeten ze bidden om arbeiders. En daarom moeten ze nu luid en duidelijk verkondigen: het Koninkrijk heeft jullie bereikt! Kortom, Jezus brengt een extra dimensie aan in zijn bediening. Vanaf dit moment werkt Hij niet langer in het verborgene. Hij vraagt zijn leerlingen en de mensen niet meer te zwijgen. Hij komt eraan! ## Om over na te denken: 1. Bid jij weleens voor 'arbeiders voor de oogst?' Doe het vandaag eens heel concreet! 2. Hoe luid en duidelijk ben jij in het aankondigen van Jezus? Wat motiveert jou daarbij, of wat houdt je daarbij tegen?

Scripture

Day 2

About this Plan

#OpreisdoorLukas - Lukas 10: vrede brengen, recht doen

In dit leesplan van vijf dagen trekken we verder met Jezus. Hij is nu echt op weg naar Jeruzalem en je voelt aan alles dat de tijd gaat dringen. Het Koninkrijk moet verkondigd worden! Laat je aansporen om zijn vrede te b...

More

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy