YouVersion Logo
Search Icon

Roekeloze LiefdeSample

Roekeloze Liefde

DAY 1 OF 7

Het ene Woord dat God Beter Beschrijft dan Welk Ander ook

Hoewel Jezus Zijn volgelingen vaak aanspoorde om de Vader te vertrouwen voor hun behoeften, haalde Jezus voorbeelden aan van Gods trouw aan de hand van de natuur. In dit geval sprak Hij over de manier waarop de Heer de raven voedt en hoe schitterend Hij de lelies heeft gemaakt. Hij verzekerde Zijn discipelen ervan dat zij veel meer waard waren dan vogels en bloemen. Na hen op het hart te hebben gedrukt dat ze Gods Koninkrijk moesten zoeken en Hem voor de rest moesten vertrouwen, zei Hij deze geruststellende woorden: ‘”Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven”’ (Luk. 12:32 HSV).

Jezus begreep de diepe onzekerheid die samengaat met het vertrouwen op de onzichtbare God - die werkzaam is buiten de vijf zintuigen - voor tastbare voorziening die deze zintuigen versterkten. Hij besefte dat dit vroeg om een heel dapper geloof dat vertrouwen stelt op Gods uitbundige liefde. Hij benadrukte daarom de ware essentie en identiteit van de Heer als hun Vader. Hij deed dit op een opmerkelijke, positieve manier met zeer troostrijke woorden die hen ervan verzekerden dat het God plezier gaf hun Zijn Koninkrijk te geven. Hij liet hun weten dat ze geliefd waren en er voor hen gezorgd zou worden, zoals iedere vader voor zijn kinderen wil voorzien. Dit was iets wat ze konden bevatten!

Het woord dat Jezus steeds weer gebruikte om God te beschrijven, was het woord ‘Vader’. In de oorspronkelijke taal was het woord zelfs nog intiemer; een woord dat we tegenwoordig beter kunnen vertalen met ‘Papa’. Jezus wilde vooral dat er één feit over God door Zijn volgelingen begrepen zou worden, namelijk het feit dat God hun Papa was die Zich eraan verplicht had om hen, vol hemelse overgave, uitbundig lief te hebben. Als er één persoon is die roekeloze liefde voor jou heeft, meer dan wie dan ook, dan is het jouw hemelse Papa!

Day 2

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy