Als Zij Naar Je Lacht - Eva

Day 1 of 3 • This day’s reading

Devotional

EVA


Eva, de oermoeder, oervrouw. Haar naam betekent: de leven-gevende.

Eva werd geschapen uit een rib, uit het lijf van Adam. Een plek dicht bij zijn hart. God wilde voor hem een hulp maken die bij hem paste. Hij zag wel dat Adam hulp nodig had en Hij gaf hem een sterke vrouw aan zijn zijde. Samen schiep hij hen: de mens. Mens zijn, zoals het bedoeld is.


DE LIEFDE WAS PUUR


De man-vrouw relatie was gelijkwaardig, helemaal in evenwicht. Ook de relatie met de Schepper was volmaakt en harmonisch. Eva wist wat het was om vertrouwelijk en onbevangen met God te leven. Ze wandelden samen door de tuin, ze aten samen, lachten samen, hadden diepe gesprekken tot midden in de nacht. De beste vriendschap denkbaar. En dan gebeurt er iets.


O MIJN GOD, WAT HEB IK GEDAAN…


In een zwak moment waarin ze een verkeerde keuze maakt, laat Eva zich misleiden door de leugen van de slang, in plaats van te gehoorzamen aan die éne regel die God had gegeven. Ze proeft van de verboden vrucht.


EEN SCHADUW BEDEKT MIJN BESTAAN


Een schaduw valt en maakt alles grauw. Vrijmoedigheid maakt plaats voor onzekerheid. Warmte maakt plaats voor kilheid. Geborgenheid maakt plaats voor angst en schaamte. Wat een contrast!

Het voelt als wakker worden uit een nachtmerrie, om dan te beseffen dat het de realiteit is. Het leven zal nooit meer zijn wat het was… Eva ervaart de gevolgen van haar keuze tot diep in haar ziel. Ze kan het niet meer terugdraaien. Ze kan alleen nog maar intens verlangen naar hoe het was. Toen alles nog goed was.


Gespreksvragen

1. Herken jij het gevoel dat Eva bekruipt als ze beseft wat ze gedaan heeft? 


2. Eva kon twee kanten op: hard bij God vandaan rennen, of juist naar Hem toe rennen. Wat denk je dat de bedoeling van de slang (de duivel) was en sindsdien is geweest?