Liefde en vrede in de tien geboden

Liefde en vrede in de tien geboden

19 dagen

In de tien geboden zien we Gods onpeilbare liefde voor ons en voor de hele schepping. Agnes Huizenga neemt je in dit leesplan mee en plaatst de tien geboden in een breder perspectief, waaruit de relevantie voor vandaag spreekt. Als we de tien woorden van God gaan volgen, brengt dat liefde en vrede op aarde.

Publisher

We willen Groot Nieuws Radio bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://www.grootnieuwsradio.nl/leesplan

About The Publisher

Over 1000 completions