J. A. Komenský: Zrození hrdiny

J. A. Komenský: Zrození hrdiny

5 dní

5 denní čtecí plán je inspirovaný citáty J. A. Komenského o pravdě. Učitel národů řekl: "Vítězí-li totiž pravda, je stejně krásné vítězit jako být přemožen." Hrdina v nás se narodí pokaždé, když dáme přednost pravdě před lží nebo pomluvou. Zažij pocit vítěze.

Publisher

Děkujeme Dorostové unii, z. s. za poskytnutí tohoto plánu. Pro více informací navštivte: https://www.dorostovaunie.cz/

About The Publisher

Over 1000 completions