Woestijnvader | Poimen van Sketis

Devotional

Doe eens iets


Het is goed om ervaring op te doen, want die maakt de mens deugdelijker. 


Woestijnvader Poimên

In de vijfde eeuw leeft er een monnik in de Egyptische woestijn, Poimên van Sketis. Poimên maakt deel uit van een grote opwekkingsbeweging van christenen die zich in de woestijn toeleggen op bidden, bijbellezen en werken. Eenvoudige godzoekers die uit liefde voor God alles opgeven om volmaakt te worden, geïnspireerd door het gesprek tussen de rijke jongeling en Jezus (Matteüs 19:21). De monniken verkochten alles en trokken de woestijn in. Voor hen is de woestijn één groot oefenterrein voor volmaaktheid, een plek om dingen uit te proberen. Er wordt geoefend in gehoorzaamheid, nederigheid, geduld, vrijgevigheid, dankbaarheid, vastberadenheid en zelfbeheersing. In de uitgestrektheid van de woestijn komen alle deugden praktisch aan bod.


Nu kan iedereen zichzelf uitdagen, daar hoef je geen monnik voor te zijn. Ga ook eens op zoek naar nieuwe ervaringen door Bijbelse uitdagingen aan te gaan. Train je deugden en goede eigenschappen. Wat zou het je opleveren als je bijvoorbeeld zou stoppen met het oordelen van anderen (Matteüs 7:1)? Wat is het effect van ’s nachts bidden (Lucas 6:12)? Hoe zou jij God kunnen dienen door te vasten (Lucas 2:17)? Of wat dacht je van een ander behandelen zoals je zelf behandeld wil worden (Matteüs 7:12)? Probeer het gewoon eens, al is het maar voor een dag en dan misschien wel nog een.


Woestijnvader Poimên geeft ons een duwtje in de rug. Hij zegt: Durf de uitdaging aan te gaan, met God en voor God. Test jezelf. Probeer nieuwe deugden te oefenen. Je bent niet geschapen om te blijven wie je bent, maar om te veranderen, steeds meer naar Gods gelijkenis te worden. Zoek de spanning. Bevraag wat je denkt zeker te weten. Bid en durf te onderzoeken wat je nog niet weet en probeer het goede ervan vast te houden (1 Tessalonicenzen 5:21).