Đối Mặt Với Điều Không Đoán Được Trong Cuộc Sống

Đối Mặt Với Điều Không Đoán Được Trong Cuộc Sống

5 ngày

Cuộc sống dường như tốt nhất khi có những thay đổi bất ngờ dẫn đến các tình huống không mong đợi, như khi chúng ta đang nản lòng đối mặt với căn bệnh đang bước vào giai đoạn cuối, hay khi đứng trước chướng ngại làm đảo lộn các kế hoạch của mình. Kinh Thánh nói gì về việc đối mặt với các tình huống này trong cuộc sống?

Publisher

Chúng tôi xin cảm ơn Sherene Ellen Rajaratnam và Huỳnh Lê Hoài Minh đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://sherenerajaratnam.wordpress.com/​​​​​​​

About The Publisher