Největší rozhodnutí ve vašem životě!

Day 1 of 6 • This day’s reading

Devotional

"Měl by tě Bůh pustit do Nebe?"
Zkus si představit okamžik, kdy tvůj čas tady na této zemi dojde k nečekanému konci. Ohromným zázrakem se stane, že se ocitneš před svým Stvořitelem. Zatímco se tvůj smutek a hrůza postupně mění v očekávání a vzrušení z toho, že konečně vidíš svůj věčný domov, jsi náhle zastaven před vstupem. Bůh ti položí vše odhalující otázku: "Proč tě mám pustit do nebe?"
Jak bys odpověděl?
Naštěstí až tento velký, nádherný den každého z nás přijde, Bůh se nebude ptát zda jsme nejdřív úspěšně dokončili vstupní test. Nicméně tato scéna vykresluje důležitý, k zamyšlení vedoucí obrázek vedoucí nás k lepšímu pochopení spasení.
Někteří mohou na Boží otázku odpovědět s poukazem na dobré věci, které vykonali. Jiní by mohli popsat svou věrnou docházku na bohoslužby a ještě jiní by mohli uvést všechny špatné věci, kterým se v životě vyhýbali. I když to jsou důležité prvky života každého křesťana, nejsou žádnou zárukou spasení. Na tu otázku je jediná správná odpověď:
"Učinil jsem Ježíše Krista pánem mého života a On mě očistil ode všech mých hříchů."