การตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต

Day 1 of 6 • This day’s reading

Devotional

"“พระเจ้าควรอนุญาตให้คุณเข้าในแผ่นดินสวรรค์หรือไม่?”
ลองจินตนาการดูสักครู่ว่าเวลาของคุณบนโลกนี้ได้มาถึงจุดสิ้นสุดอย่างฉับพลัน ด้วยความประหลาดใจอย่างท่วมท้น คุณพบว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระผู้สร้างของคุณ ในขณะที่ความสับสนและความเกรงกลัวของคุณกลับกลายเป็นความคาดหวังและความตื่นเต้นที่จะได้เห็นบ้านถาวรของคุณในที่สุด คุณก็ถูกหยุดไว้ก่อนที่จะเข้าไป พระเจ้าทรงถามคำถามที่แหลมคมคำถามหนึ่งกับคุณ “เหตุใดเราจึงควรให้เจ้าเข้าในแผ่นดินสวรรค์?”
คุณจะตอบว่าอย่างไร?
ต้องขอขอบคุณ เมื่อวันที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมนั้นมาถึงเราแต่ละคน พระเจ้าจะไม่ขอให้เราทำแบบทดสอบให้เสร็จก่อนที่จะได้เข้าไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์นั้นวาดภาพที่สำคัญและกระตุ้นความคิดซึ่งมีเจตนาเพื่อช่วยให้เราเข้าใจความรอดได้ดีขึ้น
บางคนอาจตอบคำถามของพระเจ้าโดยอ้างถึงสิ่งดีๆที่พวกเขาได้ทำมา คนอื่นๆอาจจะอธิบายถึงการเข้าร่วมคริสตจักรอย่างสัตย์ซื่อของพวกเขา และคนอื่นๆอีกอาจจะไล่เรียงสิ่งไม่ดีทั้งหมดในชีวิตที่พวกเขาได้หลีกเลี่ยงมาเป็นข้อๆ ในขณะที่สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิตคริสเตียนทุกคน พวกมันก็ไม่ได้รับประกันความรอดให้แก่เรา มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวสำหรับคำถามนี้:
“ฉันได้ให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตของฉัน และพระองค์ได้ทรงชำระบาปทั้งหมดของฉันแล้ว”


"