Discipelschapslessen uit India

Day 1 of 5 • This day’s reading

Devotional

Je kunt Jezus voor iemand zijn


“Ik dank de Heer voor vervolging. God heeft ons van tevoren gewaarschuwd dat die zou komen en gezegd dat Hij voor ons zou zorgen. We waren erop voorbereid. Het evangelie was theorie voor ons, maar als vervolging komt en je stand houdt en een getuige bent voor de Heer, dan weet je dat het echt is”, zegt Sunita, een twintiger uit India.


Als christenen die in Nederland leven, zijn we dankbaar dat wij in vrijheid ons geloof mogen belijden. Toch dankt Sunita God juist voor vervolging. Samen met haar oudere zus Meena wordt ze vervolgd omdat ze gelooft dat Christus haar Heer is. Op een dag werd ze zo erg geslagen met bamboestokken, dat ze bijna overleed. Meena vertelt daarover: “Het pak slaag was uiteraard erg pijnlijk, maar vanbinnen voelde ik grote vreugde. Ik was het waard om te lijden voor Jezus!”


Meena en Sunita vingen de stokslagen voor elkaar op, voor zover dat kon. “Mijn zus stond tussen mij en mijn aanvallers in”, blikt Sunita terug. “Zij was als Jezus en ving de klappen op die voor mij bedoeld waren.”


Sunita en Meena danken God voor de vervolging waar ze mee te kampen hebben. Net als de apostel Paulus verheugen zij zich in hun lijden. Sunita is ook dankbaar voor haar zus, die de klappen voor haar opving. Ook wij in ons vrije land kunnen de klappen voor elkaar opvangen als het moeilijk is. En we kunnen God vragen om kracht voor onze vervolgde broers en zussen in landen als India.