#OpreisdoorLukas - Lukas 1: alles wijst naar Jezus

#OpreisdoorLukas - Lukas 1: alles wijst naar Jezus

DAY 1 OF 6

Nauwkeurig, betrouwbaar en ordelijk


Nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om een verslag te schrijven… leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, hooggeachte Theofilus, op schrift te stellen…


Nauwkeurig, betrouwbaar en ordelijk. Dat is wat de schrijver van het evangelie van Lukas wil bereiken. Een verslag van het leven van Jezus dat anders is dan de andere verslagen. Hij baseert het onder andere op verhalen van ooggetuigen.


De schrijver is, zoals de titel al zegt, Lukas, een arts en metgezel van Paulus. Dat hij arts is, blijkt uit Kolossenzen 4:14. Hij schrijft het boek voor Theofilus, hij wil hem overtuigen van de waarheid over Jezus Christus. Sommige theologen denken dat Theofilus een belangrijke Romein was, maar anderen denken dat het woord Theofilus, wat ‘door God geliefd’ betekent, symbool staat voor eenieder die zich geliefd weet door God.


Lukas heeft ook het boek Handelingen geschreven, je kunt deze boeken na elkaar lezen als één doorlopend verhaal. Hij behoorde niet tot het Joodse volk, maar is een heiden die tot geloof is gekomen. 


Kenmerkend voor het boek Lukas is dat het sociaal onrecht aan de kaak stelt. Als Jezus in het vierde hoofdstuk zijn bediening begint, start hij met een stuk uit Jesaja over het vrijlaten van gevangenen, genezen van zieken en recht doen aan armen. Dit zie je in het boek iedere keer terugkomen. Een ander kenmerk is de bijzondere rol van de vrouw in dit boek. Er wordt beduidend meer aandacht aan vrouwen besteed dan in de andere evangeliën.


Of het doel van Lukas bereikt is: het overtuigen van Theofilos, weten we niet. Doet er misschien ook niet toe. Het gaat nu om wat de impact van het boek voor jou is.


Mag Lukas jou overtuigen van de waarheid? 


Lezend door de hoofdstukken hoop ik dat je onder de indruk raakt van deze Jezus Christus: volledig mens, volledig God, de geliefde zoon van de Vader. Laat je meenemen door de hoofdstukken heen in de verwondering en bewondering die Lukas zo nauwgezet en betrouwbaar beschrijft voor zijn Heer en zijn Heiland.


Mocht je vragen hebben naar aanleiding van wat je leest, vul dan een berichtje in op  www.miradeboer.nl 

About this Plan

#OpreisdoorLukas - Lukas 1: alles wijst naar Jezus

Wie was Lukas? Waarom heeft hij dit boek geschreven? Dit leesplan vertelt over het begin van dit boek. Het vertelt over Zacharias, Elisabeth en Maria. Wil jij je laten uitdagen? Wil je Jezus Christus beter leren kennen? ...

We willen graag Mira de Boer bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: https://miradeboer.nl

About The Publisher