Hvem er du, Gud?

Dag 1 av 6 • Dagens lesing

Andakt

Treenigheten

I denne leseplanen skal vi bli bedre kjent med Gud gjennom tekster og tanker som forteller noe om hvem Han er. Læren om treenigheten er sentral i kristen lære, og den vil også være utgangspunktet vårt når vi skal finne ut av «Hvem er du, Gud?» 

Treenighetslæren er vanskelig å forstå for oss mennesker siden vi lever under visse naturlover. Hvordan kan én være tre? Men Gud, som skapte naturlovene, er utenfor og over de samme lovene. Selv om vi ikke forstår det, betyr ikke det at det ikke er sant. 

Likevel kan vi prøve å finne bilder og metaforer som gjør det lettere å forstå. Det finnes mange metaforer for treenigheten, men alle har sine svakheter. Bare Gud er Gud. En metafor som forklarer noe om de ulike funksjonene til Gud er sollyset: Sollyset kommer fra sola. Det åpenbares for oss gjennom solstråler og det kan erfares gjennom varme og lys her på jorda. 

Vi tror at Gud er ett vesen, men tre personer: Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Alt stammer fra Faderen, det ble åpenbart for oss gjennom Sønnen og Han kan erfares i dag gjennom Den hellige ånd.