YouVersion Personvernserklæring

Sist endret den 7/16/2012


Opplysninger om personvern har blitt oversatt for at det skal være enklere for deg. Men Life.Church garanterer ikke at oversettelsen er nøyaktig. Hvis det er avvik mellom engelsk versjon og den oversatte, gjelder engelsk versjon.


YouVersion, et nettsted og app eiet og driftet av Life.Church, vet at du er opptatt av hvordan informasjon om deg blir brukt. Vi håper de følgende utsagn vil hjelpe deg å forstå hvordan YouVersion samler inn, bruker og beskytter den informasjonen du gir oss på vår nettside eller app.

Hva vi samler inn og hvordan vi bruker det

 • Informasjon du gir oss

  Når du registrerer deg på YouVersion, eller annen av Life.Churchs tjenester eller aktiviteter som krever registrering, spør vi deg om personlig informasjon (som navn, e-post og passord). Det kan hende vi kombinerer den informasjonen du gir oss på din konto med annen informasjon fra andre Life.Churchs tjenester eller tredjeparter for å gi deg en bedre opplevelse og å forbedre kvaliteten på våre tjenester. For noen tjenester vil vi gi deg muligheten å velge bort muligheten for å kombinere slik informasjon.

 • Unik enhets-ID og GPS plassering

  Når du bruker YouVersions bibel-app, kan vi innhente den unike ID-en til din enhet ("UDID") og/eller IP-adressen og/eller GPS plasseringen. Vi bruker denne informasjonen til å tilby deg en skreddersydd opplevelse. Informasjonen hentes inn for å kunne fastslå det samlede antall ulike enheter som bruker vår tjeneste eller deler av den, for å registrere totalbruk, analysere data og kommunisere mer effektivt med deg. Vi kan kombinere informasjonen vi henter inn fra din enhet med informasjon fra en tredjepart, for å tilby deg bedre opplevelse og for å forbedre kvaliteten på vår tjeneste. Vi deler ikke personlig identifiserbar informasjon til en tredjepart i forbindelse med din UDID eller GPS plassering, uten å først innhente klar tillatelse fra deg.

 • Life.Church cookies

  Når du besøker www.youversion.com, kan vi komme til å sende informasjonskapsler til din datamaskin, slik at vi kan identifisere din nettleser. (En informasjonskapsel er helt enkelt en liten tekstfil som inneholder en streng med bokstaver). Hvis du aksepterer våre informasjonskapsler, får du beholde dine innstillinger fra gang til gang. Selv om de fleste nettlesere har godkjenning av informasjonskapsler som standard, kan du stille inn nettleseren til å forkaste alle informasjonskapsler, eller til å advare deg hver gang noen sender deg en informasjonskapsel. Noen YouVersion-bruksområder og tjenester fungerer kanskje ikke hvis informasjonskapsler er skrudd av.

 • Logginformasjon

  Når du bruker YouVersion, blir informasjon som nettleseren din sender når du besøker en av våre nettsteder, automatisk lagret på våre servere. Disse serverloggene kan inneholde informasjon som webforespørsler, IP-adresse, type nettleser, nettleserens språk, dato og klokkeslett for din forespørsel og én eller flere informasjonskapsler som identifiserer din nettleser.

 • Brukerkommunikasjon

  Personlig informasjon og forespørsler som du sender inn via www.youversion.com/live vil bli sendt til gruppeadministratoren. Gruppeadministratoren og/eller en av gruppens medlemmer vil ha tilgang til denne informasjonen. Når du sender e-post eller annen kommunikasjon til et Life.Church-eiet nettsted, kan vi komme til å beholde denne informasjonen for å behandle dine forepørsler, svare på dine spørsmål og forbedre våre tjenester.

 • Nettsteder fra tredjeparter

  Denne Personvernerklæringen gjelder bare for nettsider og applikasjoner som er eiet og driftet av Life.Church. Life.Church kan ikke regulere andre sider vi har lenket til fra våre mange sider og tjenester. Disse andre nettstedene kan legge igjen sine egne informasjonskapsler eller andre filer på din datamaskin, samle inn data eller anmode om personlige informasjon fra deg. Du bør bli kjent med deres retningslinjer hvis du vil besøke disse nettstedene.

Hvordan bruker vi informasjonen din?

Når du registrerer deg for en særskilt tjeneste som krever registrering, ber vi deg oppgi personlig informasjon. Hvis Life.Church ønsker å bruke denne informasjonen på en annen måte enn det som var den opprinnelige hensikten, vil vi be om din tillatelse i forkant. Du kan alltid velge å avslå å oppgi personlig informasjon til våre tjenester, med den følge at Life.Church ikke vil være i stand til å tilby deg disse tjenestene.

Hvordan beskytter vi din informasjon?

Life.Church deler ikke din personlige informasjon med andre instanser utenfor Life.Church uten ditt spesifikke samtykke. Life.Church kan dele din personlige informasjon kun dersom det er et godt grunnlag for å tro at tilgang, bruk, bevaring eller avsløring av slik informasjon er nødvendig for å (a) tilfredsstille gjeldende lover, regulativ, rettslige gjennomganger eller direkte krav fra myndighetene, (b) håndheve nødvendige Bruksvilkår, herunder undersøkelser om mulige brudd på disse, (c) avsløre, forhindre eller på annet vis påvise svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, eller (d) beskytte mot truende skade mot Life.Churchs, våre brukeres eller offentlighetens rettigheter, eiendom eller sikkerhet, som er påkrevd eller tillatt i henhold til gjeldende lover. Life.Church gjør nødvendige sikkerhetstiltak for å hindre ulovlig tilgang til, eller ulovlig endring, avsløring eller ødeleggelse av data. Dette inkluderer interne gjennomganger av rutiner og sikkerhetstiltak for datainnsamling, lagring og prosessering av data, så vel som fysiske sikkerhetstiltak for å hindre ulovlig tilgang til systemer hvor vi lagrer personlig informasjon. Med mindre du gir eksplisitt tillatelse til det, begrenser LiveChurch.tv tilgang til personopplysninger, slik at bare våre ansatte og samarbeidspartnere som trenger denne informasjonen for å drive, utvikle og forbedre våre tjenester, har tilgang til den. Disse personene er bundet av taushetsplikt og kan bli utsatt for straffetiltak, inkludert oppsigelse og rettslig påklage, dersom de bryter sin taushetsplikt.

Dataintegritet

Life.Church gjennomgår våre datainnsamlings-, lagrings- og behandlingsrutiner for å forsikre oss om at vi kun samler inn, lagrer og behandler den personlige informasjonen som er nødvendig for å tilby eller forbedre våre tjenester. Vi gjør de tiltak som er nødvendige for å forsikre oss om at den personlige informasjonen vi behandler er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, men vi er avhengig av at våre brukere oppdaterer eller endrer sin personlige informasjon når det er nødvendig.

Tilgang til og oppdatering av personlig informasjon

Når du bruker en av Life.Church sine tjenester, gjør vi vårt beste for at du skal kunne få tilgang til personlig informasjon for å enten endre data hvis de er uriktige, eller slette data på din forespørsel hvis det ikke på annen måte er nødvendig å holde disse tilbake på grunn av rettslige eller berettigede tjenesteårsaker. Vi spør individuelle brukere om å identifisere seg selv og den informasjonen de krever å få tilgang til, endret eller fjernet, før vi behandler slike forespørsler, og vi kan avslå å behandle forespørsler som er ufornuftig gjentagende eller systematiske, krever uforholdsmessig teknisk innsats, setter andres personvern i fare, eller vil være ekstremt upraktisk (for eksempel forespørsler som omhandler informasjon som ligger på lagret på backup), eller hvis tilgang ikke er påkrevd på annen måte. Hvis vi gir tilgang til informasjonstilgang og endringer, utfører vi denne tjenesten gratis, med unntak av dersom denne forespørselen vil kreve en uforholdsmessig stor innsats. Noen av våre tjenester har andre rutiner for å få tilgang til, endre eller slette brukeres personlige informasjon.

Håndhevelse

Life.Churchs kontrollerer med jevne mellomrom at vi følger denne Personvernerklæringen. Når vi får en formell skriflig klage angående personvern, er det vår politikk å kontakte klageren angående det som bekymrer ham eller henne. Vi vil samarbeide med de aktuelle regelgivende myndigheter, inkludert lokale datavernmyndigheter, for å løse eventuelle klager angående overføring av personlige data som ikke kan løses mellom Life.Church og en enkeltperson.

Spørsmål

Spørsmål om personvernerklæringen kan rettes til: legal@youversion.com