God morgon!

God morgon!

4 dager

Les og høyr morgonandakter frå Geir Gundersen! «God morgon» er ei andaktsbok tett på Bibelen og tett på livet, og i denne leseplanen kan du lese og høyre fire av dei. Gundersen har halde morgonandakter i NRK i over 40 år, og refleksjonane er prega av erfaringar frå eit langt liv som truande menneske, erfaringar som både er personlege og allmenne.

Utgiver

Vi vil takke Bibelselskapet for å tilgjengeliggjøre denne leseplanen. For mer informasjon besøk bibel.no. https://www.bibel.no/

Om utgiver