Flerspråklig

Flerspråklig

10 dager

Vi tror Gud snakker mange språk! Gjennom denne leseplanen ønsker vi å male et bilde av ulike måter å snakke med Gud på. Vi skal se på ni trosspråk, inspirert av boken "Sacred Pathways" av Gary Thomas. Vi opplever Guds nærhet på flere forskjellige måter! Kanskje finner du ut av hvilket trosspråk du snakker best?

Utgiver

Vi vil takke Misjonskirken UNG for å ha gitt denne planen. For mer informasjon, besøk: https://mknu.no/ung-taleressurs

Om utgiver