Før, etter

Før, etter

6 dager

I Efeserbrevet skriver Paulus med et stort språk om nåden og frelsen. Dette gjennomsyrer hele brevet. Paulus kommer hele tiden tilbake til nåden og frelsen. Han snakker tydelig om at det finnes et FØR og et ETTER. Det er dette vi skal lese om, og se nærmere på i denne leseplanen.

Utgiver

Vi vil takke Misjonskirken UNG for å gi denne planen. For mer informasjon, besøk: https://mknu.no/ung-taleressurs

Om utgiver