Brukervilkår

Sist endret 2. april 2020

Som skrevet i erklæringen under, vil den engelskspråklige versjonen av personvernreglene og bruksvilkårene være styrende i ditt forhold til YouVersion. Mens den engelske versjonen er styrende, kan du også bruke er automatisk oversettelsesverktøy som Google Translate for å se dokumentene på språket ditt. Eventuelle ytterligere oversettelsesrevisjoner vil bli lagt ut på denne siden.


Godkjenning av disse vilkårene

Gjennom å bruke YouVersion-sider, -tjenester, og -mobilapplikasjoner (til sammen, "YouVersion"), enten som en gjest eller som en registrert bruker, aksepterer du å bli bundet til disse vilkårene. Vær snill å les disse vilkårene nøye før du starter bruken av YouVersion. Les også YouVersion-personvernerklæringen. Dersom du ikke er enig i disse vilkårene eller YouVersion-personvernerklæringen må du unngå å åpne eller bruke YouVersion.

Endringer i vilkårene

YouVersion er tilbudt gjennom Life.Church Operations, LLC (Life.Church", "vi" eller "oss"). Vi kan revidere og oppdatere disse vilkårene fra tid til annen etter vårt eget skjønn. Alle forandringer er effektive når vi publiserer dem. Din kontinuerlige bruk av YouVersion etter publiseringen av reviderte vilkår tilsier at du godtar og er enig i disse forandringene.

Der YouVersion har tilbudt deg en annen oversettelse enn den engelskspråklige utgaven av brukervilkårene, er du enig i at oversettelsen er tilbudt bare for å gjøre det lettere for deg og at den engelskspråklige utgaven av brukervilkårene vil overstyre ditt forhold til YouVersion. Om det er noen motsigelser mellom hva den engelskspråklige utgaven av brukervilkårene sier og hva en oversettelse sier, vil den engelskspråklige utgaven ha forrang.

Endringer i YouVersion

Samtidig som vi håper å alltid tilby YouVersion og alle dens funksjoner, forbeholder vi oss retten til å endre eller slutte å tilby YouVersion, deler av YouVersion eller funksjonalitet i YouVersion uten varsel. Vi er ikke ansvarlige dersom hele eller en del av YouVersion av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig på et hvilket som helst tidspunkt.

Informasjon om deg og din tilgang til YouVersion

All informasjon vi samler inn på eller gjennom YouVersion er underlagt vår personvernerklæring. Ved å bruke YouVersion, samtykker du i alle handlinger utført av oss i samsvar med personvernerklæringen.

Tillatt og ikke tillatt bruk

Du kan bruke YouVersion i samsvar med disse vilkårene for personlig eller ikke-kommersiellt bruk, eller for internt bruk i en kristen ideell organisasjon. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt til deg, er reservert av Life.Church. Du samtykker i at du ikke har tillatelse og ikke vil bruke YouVersion som følger:

 • på noen måte som bryter med føderal, statlig, lokal eller internasjonal lov eller forskrift;
 • med det formål å utnytte eller skade, eller forsøke å utnytte eller skade mindreårige på noen måte ved å utsette dem for upassende innhold, be om personlig identifiserbar informasjon, eller på annen måte;
 • å utgi seg for eller forsøke å utgi seg for et selskap eller en person, inkludert Life.Church eller en annen YouVersion-bruker;
 • å delta i oppførsel som, etter vår vurdering, kan skade Life.Church eller brukere av YouVersion eller utsette dem for ansvar;
 • på hvilken som helst måte som kan deaktivere, overbelaste, skade eller forringe YouVersion eller forstyrre andre personers bruk av YouVersion;
 • bruke enhver form for søkerobot eller annen automatisk enhet, metode eller middel til å bruke YouVersion til ethvert formål, inkludert overvåkning eller kopiering av noe av materialet på YouVersion;
 • å introdusere datavirus, trojanske hester, dataormer, logiske bomber eller annet materiale som er destruktivt eller teknologisk skadelig;
 • å forsøke å få uautorisert tilgang til, forstyrre, skade eller ødelegge deler av YouVersion eller en hvilken som helst server, datamaskin eller database som er koblet til YouVersion;
 • å angripe YouVersion via et cyber-angrep eller et distribuert cyber-angrep; og
 • på annen måte forsøker å hindre at YouVersion virker som det skal.

Du godtar også at du ikke vil sende, med vilje motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke noe materiale som:

 • inneholder materiale som er ærekrenkende, obskøn, uanstendig, krenkende, støtende, trakasserende, voldelig, hatefull, inflammatorisk eller på annen måte anklagelig;
 • fremmer klart seksuelt eller pornografisk materiale, vold eller diskriminering på hvilket som helst grunnlag, inkludert det som er basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemning, seksuell legning eller alder;
 • krenker ethvert patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller annet åndsverk, eller en hvilken som helst persons andre rettigheter;
 • krenker andres juridiske rettigheter (inkludert rettighetene til publisitet og personvern) eller inneholder materiale som kan gi sivilt eller strafferettslig ansvar i henhold til lover eller forskrifter;
 • fremmer ulovlig aktivitet eller argumenterer for, fremmer, eller bistår i en hvilken som helst ulovlig handling;
 • innebærer kommersielle aktiviteter eller salg, som konkurranser, gambling/pengespill og andre salgsfremmende tilbud, byttehandel eller reklame; og / eller
 • gir inntrykk av at materialet stammer fra eller er godkjent av Life.Church eller noen annen person eller enhet, hvis dette ikke er tilfelle.

Brukerbidrag

YouVersion inneholder interaktive funksjoner som lar brukerne sende, akseptere, publisere, vise eller overføre til andre brukere eller andre personers innhold eller materiale (samlet, "Brukerbidrag") på eller gjennom YouVersion. Vi forplikter oss imidlertid ikke til å gjennomgå brukerbidrag eller annet materiale før det legges ut på eller gjennom YouVersion, og kan ikke sikre rask fjerning av støtende materiale etter at det er lagt ut. Derfor påtar vi oss intet ansvar for handling eller passivitet angående overføring, kommunikasjon eller innhold levert av noen bruker eller tredjepart.

Alle brukerbidrag må etterkomme disse vilkårene. Ved å gi brukerbidrag på eller gjennom YouVersion, gir du oss og våre tjenesteleverandører, og hver av deres og våre respektive lisensinnehavere, etterfølgere og tildelere, retten til å bruke, reprodusere, modifisere, utføre, vise, lisensiere, distribuere og ellers avsløre slikt materiale for tredjeparter for å tilby YouVersion. Du erklærer og garanterer at du eier eller kontrollerer alle rettigheter i og til brukerbidragene og har rett til å gi denne lisensen, og at alle dine brukerbidrag gjør og vil etterkomme disse vilkårene. Vi er ikke i kontroll av eller ansvarlige overfor noen tredjeparter for innholdet eller nøyaktigheten av brukerbidrag som er lagt ut av deg eller noen annen bruker av YouVersion.

Kontosikkerhet

YouVersion tillater brukere å lage en konto ("Medlemmer") som krever at du gir en hvis type informasjon til Life.Church. Hvis du velger, eller er utstyrt med, et brukernavn, passord eller lignende informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, godtar du å behandle slik informasjon konfidensielt, og samtykker i å varsle oss umiddelbart om uautorisert tilgang til eller bruk av brukernavnet ditt eller passord eller annet brudd på sikkerheten. Vi har rett til å deaktivere hvilket som helst brukernavn, passord eller annen identifikator, uansett om det er valgt av deg eller levert av oss, når som helst, hvis du etter vår mening har overtrådt noen som helst bestemmelser i disse vilkårene.

Overvåking og håndhevelse; Juridisk overholdelse; Avslutning

Du samtykker i at vi har rett til å:

 • iverksette tiltak med hensyn til enhver bruker, medlemskonto eller brukerbidrag som vi anser nødvendig eller hensiktsmessig etter eget skjønn hvis vi mener det er brudd på disse vilkårene, krenkelse av tredjeparts rettigheter, en trussel mot den personlige sikkerheten til andre, eller en trussel, ansvar, eller skade på vennligheten knyttet til YouVersion eller Life.Church;
 • gjøre passende tiltak, inkludert uten begrensning, henvisning til rettshåndhevelse og utlevering av informasjonen din for ulovlig eller uautorisert bruk av YouVersion; og / eller
 • avslutte eller suspendere din tilgang til hele eller deler av YouVersion på ethvert grunnlag, inkludert, men ikke begrenset til, ethvert brudd på disse vilkårene.

Uten å begrense det foregående, har vi rett til å samarbeide fullt ut med alle myndigheter som driver med rettshåndhevelse eller rettskjennelser som ber eller instruerer oss om å avsløre identiteten eller annen informasjon om alle som legger ut materiale på eller gjennom YouVersion. DU FRASKRIVER LIFE.CHURCH OG DERES RETTIGHETSHAVERE OG TJENESTEYTERE OG ALLE MEDARBEIDERE, LEDERE OG DIREKTØRER EVENTUELLE KRAV RESULTERENDE FRA EN HANDLING GJORT AV NOEN AV DE OVENNEVNTE PARTENE GJENNOM ELLER SOM FØLGE AV JURIDISKE ETTERFORSKNING TATT SOM EN KONSEKVENS AV ETTERFORSKNING AV ENTEN LIFE.CHURCH ELLER MYNDIGHETER SOM DRIVER MED LOVHÅNDHEVELSE.

Din avhengighet av informasjon

Informasjonen som presenteres i eller gjennom YouVersion, blir bare gjort tilgjengelig for generelle formål. Selv om vi forsøker å gi informasjonen som finnes i YouVersion på forskjellige språk, blir oversettelser til andre språk enn engelsk av YouVersion-innhold gitt av andre parter, og vi representerer ikke og garanterer ikke nøyaktigheten av disse oversettelsene. Vi garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av denne informasjonen. Enhver tillit du har til denne informasjonen er utelukkende ditt eget ansvar. Vi frasier oss ethvert ansvar og erstatningsplikt som måtte oppstå som følge av enhver bruk av slikt materialer av deg eller andre besøkende på YouVersion, eller av noen som kan bli informert om noe av innholdet.

Åndsverkrettigheter

YouVersion og dets innhold og funksjonalitet (inkludert, men ikke begrenset til all informasjon, programvare, tekst, skjermbilder, bilder, video og lyd og design, utdrag og arrangement av det samme) eies av Life.Church, dets lisensgivere eller andre leverandører av slikt materiale og er beskyttet av amerikansk og internasjonal opphavsrett, varemerke, patent, handelshemmelighet og annen intellektuell eiendel eller proprietære rettigheter.

Logoer og design

-og -logoen, Life.Chuch-navnet og -logoen, YouVersion logoen, og alle relaterte navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord er varemerker og/ eller opphavsrett tilhørende Life.Church. Du må ikke bruke disse merkene og opphavsrettene uten skriftlig tillatelse fra Life.Church. Alle andre navn, logoer, produkt- og tjenestenavn, design og slagord på YouVersion er varemerkene til deres respektive eiere.

Brudd på opphavsretten

Dersom du mener at brukerbidrag eller annet innhold tilbydd i YouVersion strider med opphavsretten eller andre rettigheter, vær snill å kontakte vår designerte agent gjennom: (a) post til det juridiske departementet, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) telefon på 405-680-5433; eller (c) elektroniske post på legal@life.chuch. Vær snill å vær oppmerksom at det er Life.Church tankegang å terminere brukerkontoer ved repeterte krenkinger.

Lenker til og tjenester fra tredjeparter

YouVersion kan inkludere innhold eller lenker til andre nettsider eller ressurser tilbydd av tredjeparter. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse sidene eller ressursene og tar ikke på oss noe ansvar for dem eller for noe tap eller skade som kan oppstå fra bruken av dem. Om du velger å gå inn på noen av tredjepartsnettsidene koblet til YouVersion, gjør du det fullstendig på eget ansvar og er underlagt brukervilkår for bruk av slike sider. Alle uttalelser og/eller meninger delt i dette materialet, og alle artikler og responser til spørsmål og annet innhold, annet enn innholdet tilbydd gjennom Life.Church, er helt og holdent meningene og ansvaret til personen eller enheten som tilbyr de materialene. Disse materialene reflekterer ikke nødvendigvis meningene til Life.Chuch. Vi er ikke ansvarlige for eller underlagt deg eller noen tredjepart innholdet eller nøyaktigheten av materialet tilbydd av tredjeparter.

Geografiske begrensninger

Life.Church er basert i staten Oklahoma i USA. Vi lover ikke at YouVersion eller noe av innholdet er tilgjengelig eller hensiktsmessig utenfor USA. Det kan hende at tilgang til YouVersion ikke er lovlig for enkelte personer eller i enkelte land. Hvis du åpner YouVersion utenfor USA, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde lokale lover.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

DIN BRUK AV YOUVERSJON, MED INNHOLD OG ALLE FUNKSJONALITETER, TJENESTER ELLER PUNKTER SOM ER MOTTATT GJENNOM YOUVERSION ER DIN EGEN RISIKO, ALLE ER LEVERT PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS, UTEN NOEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN DE ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HVERKEN LIFE.CHURCH ELLER NOEN PERSON TILKNYTTET LIFE.CHURCH GIR NOEN GARANTI MED HENSYN TIL FULLSTENDIGHET, SIKKERHET, TROVERDIGHET, KVALITET, NØYAKTIGHET ELLER TILGJENGELIGHET AV YOUVERSJON. UTEN Å BEGRENSE DET FOREBYGGENDE, HVERKEN LIFE.CHURCH ELLER NOEN ENHET SOM ER TILKNYTTET LIFE.CHURCH GARANTIERER AT YOUVERSION ELLER NOE AV FUNKSJONALITETINNEHOLDET ELLER NOEN TJENESTER ELLER ANNET INNHOLD SOM ER MOTTATT GJENNOM YOUVERSION VIL VÆRE NØYAKTIG, TROVERDIG, FEILFRITT ELLER FRI FOR AVBRYTELSER, ELLER AT FEIL VIL BLI KORRIGERT, AT YOUVERSION ELLER SERVEREN SOM GJØR INNHOLDET TILGJENGELIG ER FRI FOR VIRUS ELLER ANNET SKADELIG INNHOLD ELLER AT YOUVERSION ELLER NOEN AV TJENESTENE ELLER INNHOLDET MOTTATT FRA YOUVERSION VIL VÆRE I TRÅD MED DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER.

LIFE.CHURCH FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR, ENTEN DET ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, LOVFESTET ELLER ANNET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOE ANSVAR KNYTTET TIL SALGBARHET, BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER OG EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL.

DET FOREGÅENDE GJELDER IKKE DE FORHOLD SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOVGIVNING.

Ansvarsbegrensning

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL LIFE.CHURCH, DERES LISENSHAVERE, TJENESTELEVERANDØRER ELLER NOEN AV DERES ANSATTE, AGENTER ELLER DIREKTØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AV NOEN ART, ETTER ENHVER JURIDISK TEORI, SOM OPPSTÅR UTFRA ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK, ELLER MANGLENDE MULIGHETER TIL BRUK, AV YOUVERSJON, ELLER INTERNETTSTEDER LENKET TIL DET, ENTHVERT INNHOLD TILGJENGELIG HOS ELLER GJENNOM YOUVERSION ELLER ANDRE SLIKE NETTSTEDER ELLER ANDRE TJENESTER ELLER INNHOLD FRA YOUVERSION, INKLUDERT ALT DIREKTE, INDIREKTE SPESIELT, TILFELDIG, PÅFØLGENDE ELLER STRAFFBARE SKADER, INKLUDER MEN IKKE BEGRENSET TIL, PERSONLIGE SKADER, SMERTE ELLER LIDELSE, FØLELSESMESSIG BELASTNING, TAP AV INNTEKT, TAP AV FORTJENTESTE, TAP AV HANDEL ELLER FORVENTET SPARING, TAP AV BRUK, TAP AV GODVILJE, TAP AV DATA, OG EVENTUELT ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT (INKLUDERT FORSØMMELSE), KONTRAKTSBRUDD ELLER ANNET, SELV OM DET SKULLE VÆRE FORUTSIGBART.

DET FOREGÅENDE GJELDER IKKE DE FORHOLD SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOVGIVNING.

Skadeerstatning

Du samtykker i å forsvare, holde skadesløs og frita Life.Church, dets tilknyttede selskaper, lisensgivere og tjenesteleverandører, og de respektive ledere, styremedlemmer, ansatte, entreprenører, agenter, lisensgivere, leverandører, etterfølgere og fullmektige fra og mot eventuelle krav, forpliktelser, skader, dommer, utmerkelser, tap, kostnader, utgifter eller gebyrer (inkludert advokatavgifter) som skyldes eller relaterer seg til brudd på disse vilkårene eller bruken av YouVersion, inkludert, men ikke begrenset til, brukerbidrag, eventuelle bruk av YouVersion innhold, tjenester og produkter annet enn som uttrykkelig autorisert i disse vilkårene eller din bruk av all informasjon som er innhentet fra YouVersion.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Alle saker, tvister eller krav i forbindelse med YouVersion og disse vilkårene (herunder ikke-kontraktsmessige tvister eller krav), skal være underlagt og tolket i samsvar med de interne lovene i staten Oklahoma uten å ta til følge noe valg eller lovkonflikt eller lovgivere eller regelverk. Enhver rettssak, handling eller prosedyre som oppstår som følge av eller relatert til disse vilkårene eller YouVersion skal utelukkende føres i de føderale domstolene i USA eller domstolene i staten Oklahoma i hvert tilfelle lokalisert i Oklahoma City, Oklahoma County. Ved å godta disse vilkårene og bruke YouVersion, frafaller du alle innvendinger mot utøvelsen av jurisdiksjon over deg ved slike domstoler og valg av lokasjon for slike rettssaker.

Fraskrivelse og tilsidesettelse

Life.Church kan bare frafalle sine rettigheter under disse vilkårene skriftlig. Dersom noen bestemmelse i disse vilkårene blir vurdert av en domstol eller annen rettsinstans med kompetent jurisdiksjon for å være ugyldig, ulovlig eller uhåndterlig av en eller annen grunn, skal disse bestemmelsene fjernes eller begrenses til et minimum slik at de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene vil fortsette i full kraft og effekt.

Hele avtalen

Disse vilkårene og personvernreglene utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og Life.Church Operations, LLC med hensyn til YouVersion og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, avtaler, fremstillinger og garantier, både skriftlige og muntlige, med hensyn til YouVersion.

Dine kommentarer og spørsmål

YouVersion drives av Life.Church Operations, LLC, et aksjeselskap i Oklahoma. All tilbakemelding, kommentarer, forespørsler om teknisk support og annen kommunikasjon relatert til YouVersion skal rettes til: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 eller help@youversion.com.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring