Brukervilkår

Sist endret den 6/5/2012


Bruksvilkårene har blitt oversatt for at det skal være enklere for deg. Men Life.Church garanterer ikke at oversettelsen er nøyaktig. Hvis det er avvik mellom engelsk versjon og den oversatte, gjelder engelsk versjon.


 1. Godkjenning av vilkår
 2. Ved å trykke på «godta», bekrefter du at du har lest og sagt deg villig til å være bundet av YouVersions BRUKSVILKÅR. Life.Church leverer tjenester på Internett og World Wide Web (www) gjennom sin YouVersion applikasjon og ulike nettsteder, inkludert http://bible.com(samlebetegnelse, “YouVersion”) og er underlagt de følgende BRUKSVILKÅR. Life.Church kan oppdatere disse BRUKSVILKÅRENE fra tid til annen, uten forvarsel, og oppdaterer den nyeste versjonen av disse BRUKSVILKÅRENE på: http://bible.com/terms. Når du bruker YouVersion, er du også underlagt alle tilleggsretningslinjer eller regler som fra tid til annen måtte publiseres på YouVersions nettsted. Alle slike retningslinjer og regler er herved innlemmet gjennom henvisning i disse BRUKSVILKÅRENE. Brudd på disse BRUKSVILKÅRENE må meldes via e-post til legal@youversion.com.

 3. Beskrivelse av tjenesten
 4. Life.Church gir brukerne tilgang til en rekke tjenester via YouVersion, inkludert, men ikke begrenset til, online videovisning, bloggposter og kommentarer, andre forskjellige kommunikasjonsverktøy, forumer, og personlig innhold, uten ekstra kostnader for brukeren. Ved å bruke YouVersion, er du innforstått med at slik bruk kan omfatte kommunikasjon fra Life.Church, inkludert men ikke begrenset til tjenestekunngjøringer, administrative meldinger, og andre meldinger som du selv har valgt å abonnere på. Du forstår og godtar at du er ansvarlig for å skaffe tilgang til YouVersion, noe som kan innebære at utstyr og tredjeparts avgifter (for eksempel Internettavgifter, avgifter knytte til oppkoblingstid eller andre avgifter knyttet til visning og levering av meldinger).

 5. Dine registreringsforpliktelser
 6. Du anerkjenner og aksepterer å:
  • Oppgi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv når du blir bedt om det i registreringsskjema ("Registreringsdata") fra YouVersion og
  • oppdatere Registreringsdata slik at det er sant, nøyaktig, oppdatert og fullstendig. Dersom Life.Church mistenker at informasjonen er usann, unøyaktig, utdatert eller ufullstendig har Life.Church rett til å suspendere eller avslutte din konto og nekte all bruk av YouVersion (eller deler av den) nå og i fremtiden. Life.Church er opptatt av sikkerhet og personvernet til alle brukerne sine, særlig barn. Av denne grunn må foreldre til barn under 13 år som lar sine barn for å få tilgang til YouVersion være innforstått med at YouVersion er designet for å appellere til et bredt publikum. Følgelig, som barnets verge, er det ditt ansvar å avgjøre om YouVersion er passende for barnet ditt.

 7. Life.Churchs personvernerklæring
 8. Registreringsopplysninger og annen informasjon om deg er underlagt vår personvernerklæring som du finner på http://youversion.com/no/privacy. Du er innforstått med at gjennom ditt bruk av YouVersion godtar du innhenting og bruk (som angitt i Personvernerklæringen) av denne informasjonen, inkludert overføring av denne informasjonen til USA og/eller andre land for lagring, bearbeiding og bruk av Life.Church.

 9. Medlemskonto, passord og sikkerhet
 10. Når du fullfører registreringsprosessen hos YouVersion, vil du bli tildelt et passord og en brukerkonto. Du er ansvarlig for at passordet og kontoen holdes konfindensielle, og du er fullt ut ansvarlig for all aktivitet som foregår ved bruk av ditt passord eller din konto. Du godtar å:
  • umiddelbart informere Life.Church om enhver uautorisert bruk av ditt passord eller din konto, eller noe annet sikkerhetsbrudd, og
  • sørge for å logge av kontoen ved slutten av hver økt.

 11. Medlemsoppførsel
 12. Du er innforstått med at all informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, video, meldinger, merkelapper, blogger eller foruminnlegg, eller annet materiale ("innhold"), enten offentlig tilgjengelig eller overført privat, er eneansvaret til personen som er opphavet til dette innhold. Dette betyr at du er fullt ut ansvarlig for innhold som du laster opp, publiserer, sender via e-post, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig via YouVersion. Selv om Life.Church overvåker innhold som er sendt til YouVersion, kan Life.Church ikke garantere dette innholdets nøyaktighet, integritet, kvalitet eller egnethet. Du er innforstått med og aksepterer at ved å bruke YouVersion, kan du bli utsatt for innhold som er støtende, usømmelig eller upassende. Du aksepterer at du ikke bruker YouVersion til å:
  • laste opp, publisere, sende e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som er ulovlig, skadelig, truende, sjikanerende, plagsomt, vulgært, uanstendig, ærekrenkende, krenkende for en annens privatliv, hatefullt, diskriminerende, rasistisk, eller på annen måte støtende;
  • skade mindreårige på noen som helst måte;
  • utgi deg for å være en annen person eller enhet, inkludert, men ikke begrenset til, en ansatt i Life.Church, forumleder, guide eller vert, eller feilaktig erklære eller på annen måte gi uriktige opplysninger om din tilknytning til en person eller enhet;
  • forfalske topptekster eller på annen måte manipulere identifikatorer for å skjule opprinnelsen av innhold som er overført gjennom YouVersion;
  • laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til lovgivning eller i henhold til kontrakt eller betrodde forhold (slik som innsideinformasjon, fortrolig og konfidensiell informasjon som du har fått greie på eller som har blitt avslørt som en del av et ansettelsesforhold eller under en konfidensialitetsavtale);
  • laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold som krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, copyright eller annen proprietær rettighet ( "Rettigheter") tilhørende en annen part;
  • laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uønsket eller uautorisert reklame, markedsføringsmateriell, "junk mail", "spam", "kjedebrev" "pyramidespill" eller noen annen form for tilbud
  • laste opp, publisere, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som inneholder programvare-viruser eller annen programkode, filer eller programmer utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonalitet i en hvilken som helst programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;
  • forstyrre normal flyt av dialog, eller på annen måte opptre på en måte som negativt påvirker andre brukeres evne til å engasjere seg i sanntids-utveksling;
  • forstyrre eller avbryte YouVersion eller servere eller nettverk knyttet til YouVersion, eller nekte å adlyde krav, prosedyrer, retningslinjer eller bestemmelser for nettverk knyttet til YouVersion;med vilje eller utilsiktet bryte gjeldende lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale lover;
  • gi materiell støtte eller ressurser (eller å skjule eller tildekke karakter, beliggenhet, kilde, eller eierskap av materiell støtte eller ressurser) til noen som helst organisasjon(er) utpekt av amerikanske myndigheter som en utenlandsk terroristorganisasjon i henhold til § 219 i ‘The Immigration and Nationality Act’;
  • forfølge eller på annen måte sjikanere en annen, og/eller
  • samle eller lagre persondata om andre brukere i forbindelse med slik ulovlig oppførsel og aktivitet som er angitt ovenfor.
  Life.Church tilbyr deg YouVersion som et gratis, personlig, uhåndgripelig åndelig og/eller religiøst gode. Du anerkjenner at Life.Church forbeholder seg retten til å forhåndssortere kontoinnhold, og at Life.Church og dets representanter skal ha rett (men ingen forpliktelse) til etter eget skjønn, uansett årsak, til å forhåndssortere, avslå eller fjerne ethvert innhold som er tilgjengelig via YouVersion.

  Du anerkjenner, godtar og sier deg enig i at Life.Church har tilgang til, oppbevarer og avslører din kontoinformasjon og ditt kontoinnhold hvis det er nødvendig å gjøre dette i henhold til lovgivning eller i god tro om at en slik tilgang, oppbevaring eller avsløring er nødvendig for å:
  • være i samsvar med rettslige prosesser;
  • håndheve Bruksvilkår;
  • besvare krav om at Kontoinnhold krenker rettigheter til tredjeparter;
  • svare på dine forespørsler til kundeservice, eller
  • for å beskytte rettigheter, eiendom eller personlig sikkerhet for Life.Church, brukerne og allmennheten.

  Du er innforstått med at den tekniske behandlingen og overføringen av YouVersion, inkludert ditt kontoinnhold, kan innebære
  • overføringer via ulike nettverk; og
  • endringer for å kunne være i samsvar med og kunne tilpasse seg tekniske krav fra tilkoblede nettverk eller enheter.

 13. Kommunikasjon er av global karakter
 14. Du erkjenner at når du bruker YouVersion, sendes kommunikasjon gjennom Life.Church datanettverk som til dels er lokalisert over hele jordkloden. Det betyr at selv kommunikasjon som synes å være lokal av natur, kan bli overført globalt, uavhengig av hvor du er fysisk plassert når overføringen gjøres. Siden Internett er internasjonalt, godtar du å overholde alle lokale regler for elektronisk adferd og passende innhold. Nærmere bestemt godtar du å overholde alle gjeldende lover om overføring av tekniske data eksportert fra USA eller landet du bor i.

 15. Innhold sendt inn eller gjort tilgjengelig for inkludering på tjenesten
 16. Life.Church gjør ikke krav på eierskap av innhold du legger ut eller gjør tilgjengelig for deling på YouVersion. Men med hensyn til innhold du sender eller gjør tilgjengelig for deling på allment tilgjengelige områder av YouVersion, gir du Life.Church følgende verdensomspennende, vederlagsfri og ikke-eksklusiv(e) lisens(er):
  • Med hensyn til innhold du legger ut eller gjør tilgjengelig for deling på allment tilgjengelige områder av YouVersion, gir du lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, modifisere, tilpasse, offentlig framføre, offentlig vise eller videreutvikle dette innholdet med det formålet å gi og fremme det spesifikke YouVersion området der dette innholdet ble lagt inn eller gjort tilgjengelig. Denne lisensen gjelder bare så lenge du velger å inkludere slikt innhold på YouVersion og vil opphøre på det tidspunktet du fjerner eller Life.Church fjerner slikt innhold fra YouVersion.

  • Med hensyn til innhold utover fotografier, grafikk, lyd eller video som du sender eller gjør tilgjengelig på allment tilgjengelige områder av YouVersion, gir du evigvarende, ugjenkallelig og fullstendig underlisensierbar lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, offentlig framføre, offentlig vise eller videreutvikle (deler av eller hele) innholdet og å innlemme slikt innhold i annet arbeid i et hvilket som helst format eller medium nå kjent eller senere utviklet.

  • ‘Offentlig tilgjengelig.’ ‘Offentlig tilgjengelige’ områder av YouVersion er de områder som er ment å være tilgjengelig for allmennheten. Allment tilgjengelige områder av YouVersion vil inkludere, men er ikke begrenset til oppslagstavler, blogg-kommentarer, nettsamfunn-områder og fora som er åpne for både medlemmer og besøkende.

 17. Bidrag til YouVersion
 18. Ved å sende inn ideer, forslag, dokumenter og/eller forslag ('bidrag') til YouVersion, anerkjenner og godtar du at:
  • ditt bidrag ikke inneholder konfidensiell eller fortrolig informasjon;
  • Life.Church ikke er under noen forpliktelse, uttrykt eller underforstått, til å holde bidraget konfidensielt;
  • Life.Church skal ha rett til å bruke eller offentliggjøre (eller velge å ikke bruke eller offentliggjøre) slike bidrag til ethvert formål, på hvilken som helst måte, i hvilken som helst medier over hele verden;
  • Life.Church kan ha noe som ligner på bidragene som allerede er under behandling eller under utvikling;
  • dine bidrag automatisk blir Life.Church eiendom uten forpliktelser fra Life.Church til deg; og
  • du ikke har krav på noen erstatning eller refusjon av noe slag fra Life.Church under noen omstendigheter.

 19. Skadeerstatning og frigivelse av ansvar
 20. Du samtykker i å holde Life.Church og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, ansatte, partnere og lisensgivere skadesløse fra ethvert krav eller pålegg, herunder rimelige advokathonorarer fremmet av en hvilken som helst tredjepart på grunn av, eller som følge av innhold du sender inn, poster, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig via YouVersion, din bruk av YouVersion, tilkoblingen til YouVersion, din overtredelse av BRUKSVILKÅR, eller din krenkelse av andres rettigheter. Du er innforstått med og godtar at Life.Church og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, agenter, samarbeidspartnere og lisensgivere gir ingen garantier om at:
  • YouVersion vil tilfredsstille dine krav;
  • YouVersion vil være uavbrutt, på tiden, sikker eller feilfri; og
  • resultater som kan oppnås ved bruk av YouVersion vil være nøyaktige eller pålitelige. Life.Church vil under ingen omstendigheter være ansvarlig på noen måte for eventuelle tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruk av innholdet som er gjort tilgjengelig via YouVersion.
  Du er innforstått med og godtar at materiale lastet ned eller på annen måte innhentet gjennom bruk av YouVersion, benyttes på eget ansvar og risiko, og at du alene vil være ansvarlig for eventuell skade på ditt datasystem eller tap av data som er forårsaket av nedlastning av slikt materiale.

 21. Ingen videresalg av tjenesten
 22. Du aksepterer å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte for noe kommersielt formål, noen del av YouVersion (inkludert Life.Church ID), bruk av YouVersion, eller tilgang til YouVersion.

 23. Generelle prosedyrer for bruk og oppbevaring
 24. Du anerkjenner at Life.Church fra tid til annen kan opprette og endre, generelle retningslinjer og begrensninger for bruk av YouVersion, inkludert, uten begrensning, det maksimale antall dager som innholdet vil beholdes av YouVersion. Du aksepterer at Life.Church ikke har noe ansvar eller forpliktelse for sletting av eller manglende lagring av innhold opprettholdt eller overføret via YouVersion. Du anerkjenner at Life.Church forbeholder seg retten, etter eget skjønn, til å logge av og fjerne kontoer som forblir inaktive for en lengre periode.

 25. Endringer i tjenesten
 26. Life.Church forbeholder seg retten til, når som helst og fra tid til annen, å endre eller stanse, midlertidig eller permanent, YouVersion (eller deler av det) med eller uten varsel. Du samtykker i at Life.Church ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller opphør av YouVersion.

 27. Avslutning
 28. Du samtykker i at Life.Church kan, av en hvilken som helst årsak eller uten årsak i det hele tatt, uten forvarsel og etter eget skjønn umiddelbart avslutte din Life.Church konto og tilgang til YouVersion når som helst og av en hvilken som helst årsak, og skal ikke være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for avslutning av din konto eller din tilgang til YouVersion.

 29. Befatning med tredjeparter
 30. Du anerkjenner at forretninger med noen parter du møter eller finner på eller gjennom YouVersion er utelukkende mellom deg og slikt parti. Du samtykker i at Life.Church ikke skal være ansvarlig for eventuelle tap eller skader av noe slag som oppstår som følge av slike forretninger.

 31. Lenker
 32. YouVersion kan tilby, eller tredjeparter kan tilby, lenker til andre webområder eller ressurser. Du anerkjenner og godtar at Life.Church ikke har kontroll over, er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av, bifaller ikke og er ikke ansvarlig for noe innhold, reklame, produkt eller annet materiale på eller tilgjengelig fra slike nettsteder eller ressurser. Du anerkjenner og godtar at Life.Church ikke på noen måte er ansvarlig for noen skade eller tap forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av et hvilket som helst slikt nettsted eller ressurs.

 33. Eiendomsrett
 34. Du anerkjenner og godtar at YouVersion inneholder fortrolig og konfidensiell informasjon som er beskyttet av opphavsrett, varemerker, tjenestemerker, patenter, åndsrett eller andre eiendomsrettigheter og lover. Med mindre annet er uttrykkelig tillatt i gjeldende lovgivning eller godkjent av Life.Church, godtar du å ikke kopiere, endre, leie, lease, låne, selge, distribuere, vise eller fremføre offentlig, eller lage avledede produkter som er helt eller delvis basert på YouVersion.

 35. Ansvarsbegrensning
 36. Du er uttrykkelig innforstått med at Life.Church og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, agenter, samarbeidspartnere og lisensgivere ikke skal være ansvarlige overfor deg for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, påførte eller eksemplariske skader, inkludert, men ikke begrenset til erstatning for tap av fortjeneste, goodwill, bruk, data eller andre immaterielle tap (selv om Life.Church har blitt underrettet om muligheten for slike skader), som resultat av:
  • bruk eller manglende mulighet til å bruke YouVersion;
  • uautorisert tilgang til eller endring av dine overføringer eller data;
  • uttalelser eller opptreden av en tredjepart på YouVersion; eller
  • noen annen sak knyttet til YouVersion.

 37. Ingen tredjeparts begunstigelse
 38. Du godtar at, med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse vilkårene for bruk, det ikke skal være noen tredjeparter i denne avtalen.

 39. Merknad
 40. Life.Church kan gi deg meldinger, inkludert meldinger om endringer i disse vilkårene for bruk, inkludert men ikke begrenset til e-post, vanlig post, MMS, SMS, oppslag på YouVersion eller annen rimelig måte nå kjent eller heretter utviklet.

 41. Informasjon om varemerke
 42. Varemerkene, logoene, tjenestemerkene og produkt- og tjenestenavnene knyttet til Life.Church og dens departementer er varemerker for Life.Church ('The Life.Church Marks'). Om du ikke har innhentet skriftlig tillatelse fra Life.Church på forhånd, samtykker du i at du ikke skal vise eller bruke Life.Churchs varemerker på noen måte.

 43. Frister og prosedyrer for å hevde opphavsrett eller brudd på immaterielle rettigheter
 44. Life.Church respekterer de immaterielle rettighetene til andre. Vi ber våre brukere å gjøre det samme, spesielt når de bruker YouVersion. Life.Church kan, når de finner det nødvendig og etter eget forgodtbefinnende, deaktivere og/eller avslutte kontoene til brukere som gjentatte ganger bryter reglene. Hvis du mener at ditt arbeid har blitt kopiert på en måte som innebærer brudd på opphavsretten, eller dine immaterielle rettigheter er blitt krenket på annen måte, vennligst send følgende informasjon til legal@youversion.com:
  • En elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller andre immaterielle eiendeler det gjelder;

  • En skriftlig beskrivelse av opphavsrettsbeskyttet arbeid eller annen intellektuell eiendom som du hevder er krenket;

  • En skriftlig beskrivelse av hvor materialet som du hevder er i strid med opphavsretten ligger på YouVersion;

  • Din adresse, telefonnummer og e-postadresse (alt som passer);

  • En skriftlig erklæring fra deg om at du er i god tro i forhold til at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettsinnehaveren, agenten, eller loven;

  • En skriftlig erklæring fra deg, laget under ed, om at ovennevnte opplysninger i brevet ditt er korrekt og at du er eieren av opphavsretten eller den intellektuelle eiendommen, eller at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsretten eller den intellektuelle eiendommen. Life.Church sin Agent for krav i forhold til opphavsrett eller andre immaterielle eiendomsrettigheter kan nås på følgende måte:
   Ved post: Life.Church c/o - Contracts Coordinator
   4600 E. 2nd Street Edmond, OK 73034
   Telefon: (+1-405) 680-5433
   Fax: (+1-405) 844-3002
   E-post: legal@youversion.com

Generell informasjon

Hele avtalen. Disse BRUKSVILKÅRENE utgjør hele avtalen mellom deg og Life.Church og styrer din bruk av YouVersion, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Life.Church med hensyn til YouVersion. Du kan også være underlagt ytterligere vilkår og betingelser.

Valg av lov og domstol. BRUKSVILKÅRENE og forholdet mellom deg og Life.Church skal være underlagt lovene i delstaten Oklahoma i USA uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper. Du og Life.Church samtykker i å underkaste seg den personlige og eksklusive lovgivningen til domstolene i fylket Oklahoma County i Oklahoma.

Frafall og ugyldighet av vilkår. Unnlatelse fra Life.Churchs side i å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse BRUKSVILKÅRENE skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser. Hvis en bestemmelse i disse BRUKSVILKÅRENE er funnet av en kompetent domstol å være ugyldig, skal partene likevel være enige om at domstolen skal forsøke å ta hensyn til partenes intensjoner som reflektert i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene i disse BRUKSVILKÅRENE skal forbli ved full styrke og effekt.

Ingen overlevelsesrett og ikke-overførbarhet. Du godtar at din Life.Church konto ikke er overførbar, og at alle rettighetene til din Life.Church ID eller innholdet i kontoen din opphører ved din død. Ved mottakelse av en kopi av en dødsattest, kan Life.Church avslutte din konto og permanent slette alt innholdet der.

Begrensingsvedtekt. Du er innforstått med og godtar at uavhengig av vedtekter eller lover som sier det motsatte, må eventuelle krav eller søksmål som oppstår fra eller relatert til bruk av YouVersion eller disse BRUKSVILKÅR sendes inn innen ett (1) år etter at kravet eller søksmålet oppstod, ellers vil de være sperret for alltid.

Deloverskriftene i disse BRUKSVILKÅRENE er bare i kontrakten av praktiske årsaker og har ingen rettslig eller kontraktsmessig virkning.