Brukervilkår

Sist endret: 25. mai 2018

Hvor YouVersion har gitt deg en oversettelse av den engelskspråklige versjonen av vilkårene, godtar du at oversettelsen bare er gitt for din bekvemmelighet, og at de engelske versjonene av vilkårene regulerer ditt forhold til YouVersion. Hvis det er noen motsigelse mellom hva den engelskspråklige versjonen av vilkårene sier og hva en oversettelse sier, skal den engelskspråklige versjonen ha forrang.


Godkjennelse av disse vilkårene

Ved å bruke bible.com, youversion.com og/eller YouVersion mobilapplikasjoner Bibelappen, Bibelappen for barns og Bible Lens (sammen, "YouVersion"), enten som gjest eller en registrert bruker, aksepterer du og godta disse vilkårene. Vennligst les disse vilkårene samt personvernregler nøye før du begynner å bruke YouVersion. Hvis du ikke godtar disse vilkårene eller personvernregler, må du ikke åpne eller bruke YouVersion.

Endring av vilkårene

YouVersion tilbys av Life Covenant Church, Inc. ("Life.Church", "vi" eller "oss"). Vi kan revidere og oppdatere disse vilkårene fra tid til annen etter eget skjønn. Eventuelle endringer er effektive når vi legger inn dem. Din fortsatte bruk av YouVersion etter innlevering av reviderte vilkår betyr at du godtar og er enig i endringene.

Endringer i YouVersion

Mens vi håper å alltid tilby YouVersion og alle dens funksjoner, forbeholder vi oss retten til å endre eller slutte å tilby YouVersion, eller deler av, eller funksjonalitet til YouVersion uten varsel. Vi er ikke ansvarlige dersom all eller en del av YouVersion av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig når som helst.

Informasjon om deg og din tilgang til YouVersion

All informasjon vi samler på eller gjennom YouVersion er underlagt våre personvernregler. Ved å bruke YouVersion, samtykker du i alle handlinger som er tatt av oss i forhold til dine opplysninger i samsvar med Personvernregler.

Tillatt og uautorisert bruk

Disse vilkårene tillater deg å bruke YouVersion i samsvar med disse vilkårene for enten din personlige og ikke-kommersielle bruk eller for intern bruk av din ideelle organisasjon. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg, er reservert av Life.Church. Du er enig i at du ikke har tillatelse til, og vil ikke bruke YouVersion som følger:

 • på noen måte som bryter med noen føderal, statslig, lokal eller internasjonal lov eller forskrift;
 • med det formål å utnytte, skade eller forsøke å utnytte eller skade mindreårige på noen måte ved å utsette dem for upassende innhold og be om personlig identifiserbar informasjon eller annet;
 • å utgi deg som eller forsøke å utgi deg som en bedrift eller person, inkludert Life.Church eller en annen YouVersion-bruker;
 • å delta i oppførsel som, etter vår vurdering, kan skade Life.Church eller brukere av YouVersion eller utsette dem for ansvar;
 • på noen måte som kan deaktivere, overbelaste, skade eller forringe YouVersion eller forstyrre andres bruk av YouVersion;
 • bruke robot, spider eller annen automatisk enhet, prosess eller måte å bruke YouVersion til ethvert formål, inkludert overvåkning eller kopiering av noe av materialet på YouVersion;
 • å introdusere virus, trojanske hester, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er destruktivt eller teknologisk skadelig;
 • å forsøke å få uautorisert tilgang til, forstyrre, skade eller ødelegge deler av YouVersion eller en hvilken som helst server, datamaskin eller database som er koblet til YouVersion;
 • å angripe YouVersion via "denial-of-service". angreg eller et distribuert "denial-of-service"-angrep; og
 • på annen måte å forstyrre riktig bruk av YouVersion.

Du er også enig i at du ikke vil sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke noe materiale som, bestemt av Life.Church eget skjønn:

 • inneholder materiale som er ærekrenkende, uanstendig, fornærmende, støtende, trakasserende, voldelig, hatefullt eller på annen måte anstøtelig;
 • fremmer seksuelt eksplisitt eller pornografisk materiale, vold eller diskriminering på noe grunnlag, inkludert det som er basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell orientering eller alder;
 • krenker ethvert patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller annen immateriell rettighet eller andre rettigheter til noen annen person;
 • bryter med rettigheter (inkludert rettigheter til publisitet og personvern) til andre eller inneholder materiale som kan føre til sivilt- eller straffrettsansvar i henhold til gjeldende lover eller forskrifter; eller
 • fremmer ulovlig aktivitet eller argumenterer for, fremmer, eller bistår enhver ulovlig handling;
 • omfatter kommersielle aktiviteter eller salg, for eksempel konkurranser, lotteri og andre salgsfremmende kampanjer, byttehandel eller reklame; og
 • gir inntrykk av at materialet kommer fra eller er godkjent av Life.Church eller annen person eller enhet, dersom dette ikke er tilfelle.

Brukerbidrag

YouVersion inneholder interaktive funksjoner som tillater brukere å legge inn, sende inn, publisere, vise eller overføre innhold eller materialer (samlet, "Brukerbidrag") til andre brukere eller andre personer på eller gjennom YouVersion.

Vi forplikter oss imidlertid ikke til å gjennomgå Brukerbidrag eller annet materiale før det er lagt ut på eller gjennom YouVersion, og kan ikke sikre rask fjerning av omstridt materiale etter at det er lagt ut. Så, vi påtar oss ikke noe ansvar for handlinger eller manglende inngripen med hensyn til overføringer, kommunikasjon eller innhold levert av noen bruker eller tredjepart.

Alle brukerbidrag må være i tråd med disse vilkårene. Ved å gi brukerbidrag på eller gjennom YouVersion, gir du oss og våre tjenesteleverandører, og hver av deres og våre respektive rettighetshavere, etterfølgere og bemyndigede, rett til å bruke, reprodusere, modifisere, utføre, vise, distribuere og ellers utlevere til tredjeparter ethvert slikt materiale for å kunne tilby YouVersion-funksjonaliteten du ber om eller på annen måte bruker. Du representerer og garanterer at du eier eller kontrollerer alle rettigheter i og til brukerens bidrag og har rett til å gi denne tillatelsen og at alle dine brukerbidrag er i tråd med og vil overholde disse vilkårene. Vi er ikke ansvarlige eller erstatningspliktige i forhold til noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten av eventuelle brukerbidrag som er lagt inn av deg eller noen annen bruker av YouVersion.

Kontosikkerhet

YouVersion tillater brukere å opprette en konto ("Medlemmer") som krever å oppgi visse opplysninger til YouVersion. Du samtykker i at all informasjon du oppgir for å bli medlem og registrere deg med YouVersion, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon gitt ved bruk av interaktive funksjoner på YouVersion, er underlagt vår personvernpolicy, og du samtykker i alle handlinger vi tar med hensyn til dine opplysninger i samsvar med våre personvernregler.

Hvis du velger, eller er utstyrt med, et brukernavn, passord eller lignende informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, godtar du å behandle slik informasjon konfidensielt, og samtykker i å varsle oss umiddelbart om uautorisert tilgang til eller bruk av brukernavnet ditt eller passord eller annet brudd på sikkerheten. Vi har rett til å deaktivere hvilket som helst brukernavn, passord eller annen identifikator, uansett om det er valgt av deg eller levert av oss, når som helst, hvis du etter vår mening har overtrådt noen bestemmelse i disse vilkårene.

Overvåking og håndhevelse; Juridisk Overholdelse; Avslutning

Du godtar at vi har rett til:

 • iverksette tiltak med hensyn til enhver bruker, medlemskonto eller brukerbidrag som vi anser nødvendig eller passende etter eget skjønn hvis vi mener at det er et brudd på disse vilkårene, brudd på tredjepartsrettigheter, en trussel mot andres personlige sikkerhet, eller en trussel eller belastning eller skade på goodwill forbundet med YouVersion eller Life.Church;
 • iverksette passende tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, henvisning til rettsinstanser og utlevering av informasjonen din, for enhver ulovlig eller uautorisert bruk av YouVersion; og
 • avslutte eller suspendere din tilgang til hele eller deler av YouVersion på enhvert grunnlag, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på disse vilkårene.

Uten å begrense det foregående har vi rett til å samarbeide fullt ut med alle offentlige rettsmyndigheter eller domstoler som ber om eller instruerer oss om å avsløre identiteten eller annen informasjon fra alle som sender materiale på eller gjennom YouVersion. DU AVSTÅR FRA OG HOLDER IKKE LIFE.CHURCH OG DERES LISENSER OG TJENESTELEVERANDØRER OG ALLE DERES ANSATTE, LEDERE OG DIREKTØRER ERSTATNINGSANSVARLIGE SOM FØLGE AV HANDLINGER SOM IVERKSETTES AV NOEN AV DE NEVNTE AKTØRER I FORBINDELSE MED ELLER SOM RESULTAT AV JURIDISKE UNDERSØKELSER UTFØRT AV ENTEN LIFE.CHURCH ELLER RETTSAPPARATET.

Din tillit til informasjon og oversettelser

Informasjonen som presenteres på eller gjennom YouVersion, blir gjort tilgjengelig bare for generelle formål. Vi garanterer ikke nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av denne informasjonen. Ethvert tillit har til denne informasjon er uteluttende ditt eget ansvar. I tillegg, selv om vi forsøker å gi informasjon som finnes på YouVersion på forskjellige språk, blir oversettelser til andre språk enn engelsk av YouVersion-innhold gitt av andre parter, og vi representerer ikke eller garanterer nøyaktigheten av disse oversettelsene. Vi frasier oss ethvert ansvar og erstatningsplikt som måtte oppstå som følge av enhver bruk av slike materialer av deg eller andre besøkende på YouVersion, eller av noen som kan bli informert om noe av innholdet.

Immaterielle rettigheter

YouVersion og dets innhold og funksjonalitet (inkludert, men ikke begrenset til all informasjon, programvare, tekst, skjermbilder, bilder, video og lyd og design, utdrag og arrangement av det samme) eies av Life.Church, dets lisensgivere eller andre leverandører av slikt materiale og er beskyttet av amerikansk og internasjonal opphavsrett, varemerke, patent, handelshemmelighet og annen immateriell rettighet eller proprietære rettigheter.

Logoer og design

YouVersion-navnet, Life.Church-navnet og logoer, alle relaterte navn, logoer, produkt og service navn, design og slagord er varemerker og/eller opphavsrett tilhørende Life.Church. Du må ikke bruke disse merkene og opphavsrettene uten skriftlig tillatelse fra Life.Church. Alle andre navn, logoer, produkt- og servicenavn, design og slagord på YouVersion er varemerkene til deres respektive eiere.

Intellektuell eiendomskrenkelse

Hvis du mener at noe YouVersion-innhold, inkludert brukerbidrag, krenker dine åndsverkrettigheter, inkludert opphavsrett, vennligst send varsel om brudd på opphavsretten til legal@life.church. Vær oppmerksom på at Life.Church sier opp brukerkontoer ved gjentatte overtredelser.

Tredjeparts lenker og tjenester

YouVersion kan ha innhold levert av tredjeparter. Hvis YouVersion inneholder lenker til andre nettsteder og popup-vinduer og lignende ressurser fra tredjepart, er disse koblingene og ressursene kun gitt for å gjøre bruken lettere for deg. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og aksepterer intet ansvar for dem eller for tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av dem. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til noen tredjeparts nettsteder tilknyttet YouVersion, gjør du det helt på egen risiko og underlagt vilkårene for bruk for slike nettsteder. Alle uttalelser og/eller meninger uttrykt i disse materialene, samt alle artikler og svar på spørsmål og annet innhold, annet enn innholdet som tilbys av Life.Church, er utelukkende meninger og ansvar for personen eller enheten som leverer disse materialene. Disse materialene reflekterer ikke nødvendigvis meningen med Life.Church. Vi er ikke ansvarlige for eller erstatningsansvarlig i forhold til deg eller noen tredjepart for innholdet eller nøyaktigheten til materiale som leveres av noen tredjepart.

Kobling fra og til YouVersion og sosiale medier

YouVersion kan gi bestemte funksjoner som gjør at du kan koble til eller lenke til eller fra sosiale medier, samt andre tredjeparts nettsteder og applikasjoner, og dele informasjon og kommunikasjon til og fra YouVersion og slike tredjepartstjenester. Du kan bruke disse funksjonene utelukkende som de er gitt av oss og utelukkende med hensyn til innholdet de vises med og ellers i samsvar med disse vilkårene og eventuelle tilleggsbetingelser vi gir med hensyn til slike funksjoner. Vi kan deaktivere alle eller noen av disse funksjonene når som helst uten varsel etter eget skjønn.

Geografiske begrensninger

Life.Church, eieren av YouVersion, er basert i staten Oklahoma i USA. Vi lover ikke at YouVersion eller noe av innholdet er tilgjengelig eller hensiktsmessig utenfor USA. Det kan hende at tilgang til YouVersion ikke er lovlig for enkelte personer eller i enkelte land. Hvis du åpner YouVersion utenfor USA, gjør du det på eget initiativ og er ansvarlig for å overholde lokale lover.

Ansvarsfraskrivelse for garantier

DIN BRUK AV YOUVERSJON, MED INNHOLD OG ALLE FUNKSJONALITETER, TJENESTER ELLER PUNKTER SOM ER MOTTATT GJENNOM YOUVERSION ER DERES EGEN RISIKO, ALLE SOM ER LEVERET PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS, UTEN NOEN GARANTIER AV NOE SLAG, ENTEN DE ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. HVERKEN LIFE.CHURCH ELLER NOEN PERSON TILKNYTTET LIFE.CHURCH GIR NOEN GARANTI MED HENSYN TIL FULLSTENDIGHET, SIKKERHET, TROVERDIGHET, KVALITET, NØYAKTIGHET ELLER TILGJENGELIGHET AV YOUVERSJON. UTEN Å BEGRENSE DET FOREBYGGENDE, HVERKEN LIFE.CHURCH ELLER NOEN ENHET SOM ER TILKNYTTET LIFE.CHURCH GARANTIERER AT YOUVERSION ELLER NOE AV FUNKSJONALITETINNEHOLDET ELLER NOEN TJENESTER ELLER ANNET INNHOLD SOM ER MOTTATT GJENNOM YOUVERSION VIL VÆRE NØYAKTIG, TROVERDIG, FEILFRITT ELLER FRI FOR AVBRYTELSER, ELLER AT FEIL VIL BLI KORRIGERT, AT YOUVERSION ELLER SERVEREN SOM GJØR INNHOLDET TILGJENGELIG ER FRI FOR VIRUS ELLER ANNET SKADELIG INNHOLD ELLER AT YOUVERSION ELLER NOEN AV TJENESTENE ELLET INNHOLDET MOTTATT FRA YOUVERSION VIL VÆRE I TRÅD MED DINE BEHOV ELLER FORVENTNINGER.

LIFE.CHURCH FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR, ENTEN DET ER UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, LOVFESTET ELLER ANNET, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOE ANSVAR KNYTTET TIL SALGBARHET, BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER OG EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL.

DET FOREGÅENDE GJELDER IKKE DE FORHOLD SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOVGIVNING.

Ansvarsbegrensning

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL LIFE.CHURCH, DERES LISENSHAVERE, TJENESTELEVERANDØRER ELLER NOEN AV DERES ANSATTE, AGENTER, ANSATTE ELLER DIREKTØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AV NOEN ART, ETTER ENHVER JURIDISK TEORI, SOM OPPSTÅR UTFRA ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK, ELLER MANGLENDE MULIGHETER TIL BRUK, AV YOUVERSJON, ELLER INTERNETTSTEDER LENKET TIL DET, ENTHVERT INNHOLD TILGJENGELIG HOS ELLER GJENNOM YOUVERSION ELELR ANDRE SLIKE NETTSTEDER ELLER ANDRE TJENESTER ELLER INNHODL FRA YOUVERSION, INKLUDERT ALT DIREKTE, INDIREKTE SPESIELT, TILFELDIG, PÅFØLGENDE ELLER STRAFFBARE SKADER, INKLUDER MEN IKKE BEGRENSET TIL, PERSONLIGE SKADER, SMERTE ELELR LIDELSE, FØLELSESMESSIG BELASTNING, TAP AV INNTEKT, TAP AV FORTJENTESTE, TAP AV HANDEL ELLER FORVENTET SPARING, TAP AV BRUK, TAP AV GOODWILL, TAP AV DATA, OG EVENTUELT ERSTATNINGSANSVAR UTENFOR KONTRAKT (INKLUDERT FORSØMMELSE), KONTRAKTSBRUNN ELLER ANNET, SELV OM DET SKULLE VÆRE FORUTSIGBART.

DET FOREGÅENDE GJELDER IKKE DE FORHOLD SOM IKKE KAN EKSKLUDERES ELLER BEGRENSES UNDER GJELDENDE LOVGIVNING.

Skadeerstatning

Du samtykker i å forsvare, holde skadesløs og frita Life.Church, dets tilknyttede selskaper, lisensgivere og tjenesteleverandører, og de respektive ledere, styremedlemmer, ansatte, entreprenører, agenter, lisensgivere, leverandører, etterfølgere og fullmektige fra og mot eventuelle krav, forpliktelser, skader, dommer, utmerkelser, tap, kostnader, utgifter eller gebyrer (inkludert advokatavgifter) som skyldes eller relaterer seg til brudd på disse vilkårene eller bruken av YouVersion, inkludert, men ikke begrenset til, brukerbidrag, eventuelle bruk av YouVersion innhold, tjenester og produkter annet enn som uttrykkelig autorisert i disse vilkårene eller din bruk av all informasjon som er innhentet fra YouVersion.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Alle saker, tvister eller krav i forbindelse med YouVersion og disse vilkårene (herunder ikke-kontraktsmessige tvister eller krav), skal være underlagt og tolket i samsvar med de interne lovene i staten Oklahoma uten å ta til følge noen valg av eller lovkonflikt eller lovgivere eller regelvert. Enhver rettssak, handling eller prosedyre som oppstår som følge av eller relatert til disse vilkårene eller YouVersion skal utelukkende føres i de føderale domstolene i USA eller domstolene i staten Oklahoma i hvert tilfelle lokalisert i Oklahoma City, Oklahoma County. Ved å godta disse vilkårene og bruke YouVersion, frafaller du alle innvendinger mot utøvelsen av jurisdiksjon over deg ved slike domstoler og valg av lokasjon for slike rettssaker.

Frafall og tilsidesettelse

Life.Church kan bare frafalle sine rettigheter under disse vilkårene skriftlig. Dersom noen bestemmelse i disse vilkårene blir vurdert av en domstol eller annen rettsinstans med kompetent jurisdiksjon for å være ugyldig, ulovlig eller uhåndterlig av en eller annen grunn, skal slik bestemmelse fjernes eller begrenses til minste grad slik at de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene vil fortsette i full kraft og effekt.

Hele avtalen

Disse vilkårene og våre personvernregler utgjør den eneste og hele avtalen mellom deg og Life Covenant Church, Inc. med hensyn til YouVersion og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, avtaler, representasjoner og garantier, både skriftlig og muntlig, med hensyn til YouVersion.

Dine kommentarer og spørsmål

YouVersion drives av Life Covenant Church, Inc., et nonprofit firma i Oklahoma, lokalisert på 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034. Alle tilbakemeldinger, kommentarer, forespørsler om teknisk støtte og annen kommunikasjon knyttet til YouVersion bør formidles ved å sende e-post til help@youversion.com eller via nettstedet help.youversion.com, eller sendt pr post til adressen ovenfor. Eventuelle tilbakemeldinger du gir oss blir behandlet som ikke-konfidensielle. Life.Church står fritt til å bruke slik informasjon på ubegrenset grunnlag.