Sesonger

Sesonger

7 dager

Vi går alle igjennom ulike sesonger. Noen sesonger preges av glede, positive følelser og «medvind». Mens andre sesonger kan være krevende, vonde og vanskelige. Gud ønsker at vår relasjon til han skal romme hele livet. I denne leseplanen skal vi lese Salme 23 vers for vers, og se hva den kan lære oss om dette.

Utgiver

Vi vil takke Misjonskirken UNG for å gi denne planen. For mer informasjon, besøk: https://mknu.no/ung-taleressurs

Om utgiver