God Gebruikt Alles Ten Goede

God Gebruikt Alles Ten Goede

Dag 7 van 7

Gods plan is wonderbaarlijk!

We zijn aan het einde van de week gekomen waarin we onszelf aan de belofte van God uit Romeinen 8:28 herinnerden. Ik bid dat je hart tijdens deze zeven dagen aangeraakt is door de liefde van de Vader.

God heeft een plan met je leven, Hij heeft een doel. Het is belangrijk om jezelf en Hem te vragen wat Zijn plan met je leven is!

“We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens Zijn plan geroepen heeft [ om bij Hem te horen ]” (Romeinen‬ ‭8:28‬, BB)‬.

Het Griekse woord voor “doel” is “prothesis” en het is opmerkelijk dat dit woord in de Bijbel ook wordt gebruikt voor “toonbrood”. Dat brood stond voor de twaalf stammen van Israël en werd in de tempel geofferd voor God. Het staat voor Gods zegen op Zijn volk.

Geloof dat je volgens Zijn plan geroepen bent. Zijn eeuwige plan, maar ook Zijn plan hier op aarde. Zijn plan om je te leiden, te troosten en je leven te gebruiken: “om Zijn grote wijsheid bekend te maken aan de onzichtbare leiders en machten van de geestelijke wereld. Want dat is altijd Zijn plan geweest met Jezus Christus, onze Heer. Door ons geloof in Jezus kunnen wij vol vertrouwen en zonder vrees naar God toe gaan” (zie Efeziërs ‭3:10-12‬, ‭BB‬‬).

Gods plan voor jou is goed! Hij heeft het plan voor jouw leven helemaal uitgetekend en Zijn werk is geweldig!

P.S. De teksten van dit leesplan zijn afkomstig uit de dagelijkse bemoedigingsmail 'Ik Wonder Jou'. Je kunt je hiervoor inschrijven op www.ikwonderjou.nl ! Daarbij ontvang je een gratis poster, gemaakt door Wilma Veen!

Over dit leesplan

God Gebruikt Alles Ten Goede

Soms maken we dingen mee die we niet begrijpen. Maar het zal je bemoedigen en hoop geven als je weet dat God alles in je leven ten goede zal gebruiken. Het doel van dit leesplan over Romeinen 8:28 is dat deze waarheid in...

We willen graag Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://bit.ly/ikwonderjou-allestengoede

Over deze uitgever