God Gebruikt Alles Ten Goede

Overdenking

Je situatie is tijdelijk!

Soms maken we dingen mee die we niet begrijpen. Maar het zal je bemoedigen en hoop geven als je weet dat God alles in je leven ten goede zal gebruiken. Het doel van deze week is dat die waarheid in je hart zal worden gegrift!

Hier is een bijzondere belofte uit de Bijbel: We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens Zijn plan geroepen heeft [ om bij Hem te horen ]” (zie Romeinen‬ ‭8:28‬, BB).

Je weet misschien wel dat God van je houdt, maar ben je er ook echt van overtuigd? God verlangt ernaar om deze waarheid van je hoofd naar je hart te verplaatsen.

“Want ik weet dat mijn Redder leeft…” (zie Job‬ ‭19:25‬, BB). Dit zei Job terwijl hij op de proef werd gesteld. Hij ervoer ziekte, rouw, pijn, lijden, geestelijke strijd en zijn vrouw liet hem zelfs in de steek. Ze kon hem niet helpen, omdat ze depressief was. Ze zei zelfs tegen hem: “laat God toch zitten en sterf!” (zie Job 2:9, BB).

Jobs omstandigheden en geliefden bemoedigden hem niet. Zelfs zijn vrienden zeiden tegen hem dat hij dit alles meemaakte omdat hij tegen God gezondigd had.

Maar Job wist de waarheid! Hij wist dat zijn Redder leefde en voor hem op zou komen. Hij wist dat God al zijn vijanden zou overwinnen. De vijanden van zijn ziel, van zijn familie en van zijn gezondheid: de vijand die alleen komt om te stelen, te doden en te vernietigen (zie Johannes 10:10, BB).

Ik moedig je aan om je aan deze belofte vast te houden: “De God van vrede zal binnenkort de duivel onder jullie voeten vertrappen. Ik bid dat onze Heer Jezus in alles goed voor jullie zal zijn” (zie Romeinen‬ ‭16:20‬, BB‬‬).

Heb vertrouwen! Je situatie is tijdelijk en God heeft de oplossing al!

Je weet in wie je gelooft: de Almachtige God, de Schepper van het universum, de Heer der heren, de Goede Herder en de Alfa en Omega. Hij noemt Zichzelf ook wel de "IK BEN Hij die is en die was en die komt" (zie Openbaring‬ ‭1:8, BB‬).

Overtuig jezelf ervan dat je in Zijn handen bent en dat Hij alles ten goede zal gebruiken!

P.S. De teksten van dit leesplan zijn afkomstig uit de dagelijkse bemoedigingsmail 'Ik Wonder Jou'. Je kunt je hiervoor inschrijven op www.ikwonderjou.nl ! Daarbij ontvang je een gratis poster, gemaakt door Wilma Veen!