God Gebruikt Alles Ten Goede

God Gebruikt Alles Ten Goede

Dag 2 van 7

Leef in rust! 


Soms lijkt ons leven niet te gaan volgens het plan van God. Maar zelfs wanneer het lijkt alsof er dingen verkeerd gaan, kan en zal God ze ten goede gebruiken. Hij heeft de leiding over je leven! 


“We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan geroepen heeft [ om bij Hem te horen ]” (zie Romeinen‬ ‭8:28‬, BB)‬. 


Ik geloof dat God dit vandaag tegen je wil zeggen:


“Mijn kind, Ik weet wat Mijn plannen voor jou zijn. Ik heb mooie plannen voor je. Plannen vol vrede, niet vol ellende. Want Ik heb een hoopvolle toekomst voor je (zie Jeremia 29:11, BB). Soms is het lastig voor je om te begrijpen waarom dingen gebeuren in je leven. Maar onthoud dit: Ik zal alles ten goede gebruiken voor jou. Want Ik heers over alle dingen (zie Hebreeën 2:8, BB). De tijden zijn in Mijn hand. En jij bent ook in Mijn hand (zie Psalm 95:4, HSV). Ik ben de Eeuwige Rots waar je veilig bent (zie Jesaja 26:4, BB) en Ik zal je in een holte van de Rots zetten om je te beschermen" (zie Exodus 33:22, BB).


"Ik weet dat je van Me houdt. Ik hou ook van jou. Ik hield al van je voordat de wereld bestond. Ik liet Mijn liefde voor jou aan je zien door Mijn leven aan je te geven door het kruis. En Ik zal altijd van je houden. Je bent nooit alleen. IK BEN alle dagen met je, totdat de tijd van de wereld om is (zie Mattheüs 28:20, BB). Ik zal je niet als een weeskind achterlaten (zie Johannes 14:18, BB). Mijn Heilige Geest leeft in je en Hij leidt je elke dag. Verwacht dat Ik je leven op een bijzondere manier zal veranderen. Je situatie zal plotseling veranderen omdat Ik het slechte in het goede kan veranderen." 


"Vertrouw op Mij. Ik zal alles ten goede gebruiken. Zelfs als dingen de verkeerde kant op lijken te gaan, kan en zal Ik ze ten goede keren. Mijn plan voor je leven is goed en vol zegeningen. En onthoud dat de roeping die Ik voor je heb bedacht vast staat! Leef in vrede! Ik kom eraan om je te redden!" (zie Jozua 5:14, BB).


Ik nodig je uit om vandaag speciaal de tijd te nemen om over dit vers na te denken: “We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens Zijn plan geroepen heeft [ om bij Hem te horen ]” (zie Romeinen‬ ‭8:28‬, BB).‬ 


Wees gezegend! 

Over dit leesplan

God Gebruikt Alles Ten Goede

Soms maken we dingen mee die we niet begrijpen. Maar het zal je bemoedigen en hoop geven als je weet dat God alles in je leven ten goede zal gebruiken. Het doel van dit leesplan over Romeinen 8:28 is dat deze waarheid in...

We willen graag Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://bit.ly/ikwonderjou-allestengoede

Over deze uitgever