God Gebruikt Alles Ten Goede

God Gebruikt Alles Ten Goede

Dag 6 van 7

God heeft een plan met je leven!


God zorgt voor je en Hij roept je ook op om grote dingen voor Hem te doen. Hij wil dat je Zijn liefde en kracht zal ervaren en zal delen met anderen! Als je Zijn plan voor je leven bent vergeten, zal God je er altijd weer aan herinneren: 


“We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens Zijn plan geroepen heeft [ om bij Hem te horen ]” (Romeinen‬ ‭8:28‬, BB)‬. 


Toen ik nog een jonge christen was, herinnerde God me er op een bepaald moment aan waarvoor ik geroepen was: “Ik, de Heer, heb Jou geroepen om rechtvaardig te zijn. Ik zal Je bij de hand nemen, Je beschermen en door Jou een verbond sluiten met mijn volk. Jij zal een licht zijn voor de volken” (zie Jesaja ‭42:6‬, ‭BB‬‬).


Kort daarna twijfelde ik aan Zijn plan voor mijn leven en toen herinnerde God me aan dit vers: “Want de liefde die God voor iemand heeft en het plan dat Hij met iemand heeft, neemt Hij nooit meer terug” (zie Romeinen ‭11:29‬, ‭BB‬‬).


Het goddelijke plan voor mijn en jouw leven neemt God nooit meer terug! Ja, God heeft je geroepen! Tot redding, tot inkeer, tot Zijn liefde, tot Zijn leven, tot een bestemming en tot de eeuwigheid. Hij heeft je geroepen om bij Zijn familie te horen, de familie van God. Elke dag roept Hij je bij Hem. 


Hier zijn twee beloften van God uit de Bijbel waarover je kan nadenken en bidden. Hij roept je bij je naam!  • “En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël” (zie ‭‭Jesaja‬ ‭45:3‬, ‭HSV‬‬).

  • “Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken” (zie ‭‭Jesaja‬ ‭43:1-2‬, ‭HSV‬‬).


God roept je om Hem te dienen. Hij heeft je een cadeau gegeven. Hij heeft een plan voor je leven en Hij roept je op om de talenten die Hij je heeft gegeven te ontwikkelen! 

Over dit leesplan

God Gebruikt Alles Ten Goede

Soms maken we dingen mee die we niet begrijpen. Maar het zal je bemoedigen en hoop geven als je weet dat God alles in je leven ten goede zal gebruiken. Het doel van dit leesplan over Romeinen 8:28 is dat deze waarheid in...

We willen graag Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://bit.ly/ikwonderjou-allestengoede

Over deze uitgever