God Gebruikt Alles Ten Goede

God Gebruikt Alles Ten Goede

Dag 3 van 7

Jezus is bij je! 


God zal alles, echt alles, ten goede gebruiken voor de mensen die van Hem houden. Je gezondheid zal God ten goede gebruiken. Je gezinsleven zal God ten goede gebruiken. Zelfs problemen op je werk zal God ten goede gebruiken, omdat Hij van je houdt.


Wanneer je het heel erg moeilijk hebt, zal God nog steeds de Herder van je leven zijn. Tegenslag en armoede hoorden niet bij Gods plan. Maar Hij wil dat je weet dat Hij het ten goede zal gebruiken! Zijn liefde zal je niet verlaten wanneer je het moeilijk hebt. Hij zal je verrassen door je moeilijkheden te veranderen in iets goeds!


“We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van Hem houden en die Hij volgens zijn plan geroepen heeft [ om bij Hem te horen ]” (Romeinen‬ ‭8:28‬, BB)‬.


Op een dag staken de discipelen het meer van Tiberias (Galilea) over terwijl Jezus sliep. Opeens stak er een heftige storm op. De discipelen wisten hoe ze de boot moesten besturen en waar ze heen moesten, maar toch raakten ze in paniek en maakten ze Jezus wakker. Ze zeiden: “Meester, kan het U dan niets schelen dat we zinken?”


“Jezus werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer: "Zwijg! Wees stil!" En de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig” (zie Markus ‭4:38-39‬, ‭BB‬‬).


Jezus was er echt bij, ook al sliep Hij.


Jezus is hier, dicht bij je, naast je en voor je. Hij kan de storm bevelen om te gaan liggen. Hij kan het rustig maken met maar één woord. Hij is jouw beschermer.


“Ze waren geschokt en zeiden tegen elkaar: “Wie is Hij toch? Zelfs de wind en het water gehoorzamen Hem!”” (zie Markus ‭4:41, ‭BB‬‬).


Onthoud dat alles gehoorzaam is aan Jezus! Alles is van Hem en Zijn trouw houdt voor altijd stand, van generatie op generatie. 


Laten we een moment nemen om te bidden: “Here Jezus, wat ben ik blij dat ik U ken! Dank U voor Uw Woord dat mij versterkt, me laat groeien en me helpt om door te gaan. Uw Woord is wonderbaarlijk, het helpt me elke dag. Ik bid dat U vandaag weer mijn Beschermer en mijn Held zult zijn. Ik bid dat U alle dingen ten goede zal gebruiken, zoals in Uw Woord staat geschreven. In Uw naam, amen.”

Over dit leesplan

God Gebruikt Alles Ten Goede

Soms maken we dingen mee die we niet begrijpen. Maar het zal je bemoedigen en hoop geven als je weet dat God alles in je leven ten goede zal gebruiken. Het doel van dit leesplan over Romeinen 8:28 is dat deze waarheid in...

We willen graag Jesus.net bedanken voor het verstrekken van dit plan. Ga voor meer informatie naar: http://bit.ly/ikwonderjou-allestengoede

Over deze uitgever