Upside Down - studies over Johannes

Overdenking

GROOTS


De spanning neemt toe. Het volk voelt het, de leiders voelen het, Jezus voelt het. Hij is bang. Maar dan is daar de Vader, die alle angst en twijfel bij de Zoon in één klap wegneemt en het zicht op zijn opdracht weer teruggeeft. Door de dood heen zal het leven komen, als bij een graankorrel die moet afsterven; het leven in al z’n volheid en grootsheid, op het moment dat Jezus ‘tot majesteit verheven’ zal worden.


Vragen


1. Hoe zou jij je voelen als je wist dat je dood nabij is? Wat zou je doen, waar zou je over spreken?


2. ‘Wie mij dient, moet mij volgen.’ (vs 26) Ben jij daartoe bereid? Wat mag dat je kosten?


3. Hoe zou je het principe van ‘leven door te sterven’ uit kunnen leggen aan de mensen die je deze week ontmoet?